header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

Phân Ưu

Vừa nhận được tin buồn
Bào đệ của Niên Trưởng Hà Mai Việt,
biểu huynh của Kỵ Binh Hà Mai Khuê là:
Giáo Sư Hà Mai Phương
vừa mệnh chung ngày 23 tháng 2 năm 2009 DL
tức ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Sửu
Tại San Jose Bắc California
Hưởng Thọ 70 Tuổi
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh Nam và Bắc California
Cùng Tập Thể Kỵ Binh QLVNCH Hải Ngoại
Vô Cùng Thương Tiếc
Và Thành Kính Phân Ưu
Cùng
Niên Trưởng Hà Mai Việt, Kỵ Binh Hà Mai Khuê
Bà quả phụ Hà Mai Phương và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Giáo Sư Hà Mai Phương
được yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

TM Tập Thể Kỵ Binh QLVNCH Hải Ngoại
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh Nam và Bắc California
Đồng Thành Kính Phân Ưu

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

TIM THAN NHAN

TÌM THÂN NHÂN

Chú ruột là Nguyễn Thành Phuông, trước ở Phú Nhuận, Việt Nam.
Hiện ở Colorado, Hoa Kỳ . MUỐN TÌM CHÁU RUỘT là :

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP , khoảng 36 - 37 tuổi ,
Cha là Nguyễn Ngọc Bích, Sĩ quan Thiết Giáp trứơc 1975 , Chi đoàn
2 Thiết kỵ, Thiết đoàn 18 Kỵ binh .
Tử trận tại Quảng Trị ngày 28/04/1972.

Lúc Cháu còn sơ sinh, Mẹ Cháu có đem Cháu đến nhà Chú ở đường
Trương Tấn Bữu, Phú Nhuận, Sài Gòn.

Nay Cháu ở đâu ? Xin liên lạc với Chú qua địa chỉ : Email
daihoingo2009@gmail.comnamdde@yahoo.com hoặc
pn54@yahoo.com để gia đình được gặp gở nhau . . .

Bà Nội và các Cô Chú trong gia đình rất thương và mong tin Con.

Chú Nguyễn Ngọc Phuông.

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2009

GHI DANH & YEM TRO ĐHN

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh NGUYỄN CAO - Hawthorne, CA - Ghi danh 01 người tham dự
Đóng lệ phí : $60.00 Yểm trợ ĐHN : $20.00

Kỵ Binh TRẦN HỮU THÀNH - Oakland, CA
Đóng lệ phí : $110.00

Bà TRẦN VĂN TỶ - San Francisco, CA
Đóng lệ phí : $50.00

Bà NGUYỄN KHÁNH HÒA - Alameda, CA
Đóng lệ phí : $50.00

Kỵ Binh ĐINH VĂN CHO - Van Buren, AR
Đóng lệ phí : $150.00

Kỵ Binh TRẦN CHÂU GIANG - Portland, OR
Đóng lệ phí : $100.00

Kỵ Binh NGUYỄN LONG - Riverside, CA
Đóng lệ phí : $100.00

Kỵ Binh HÀ CÔNG MINH - Garden Grove, CA
Đóng lệ phí : $150.00

Kỵ Binh NGUYỄN TẨN - Santa Ana, CA
Đóng lệ phí : $100.00

Hoan nghênh Tinh thần Tham gia và khích lệ của Quý Bà . . .
Hoan nghênh Tinh thần tham gia và Yểm trợ của Quý Kỵ Binh.

AHTGB Nam California.
BTC - ĐHN - TGB 2009.

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009

GHI DANH & YEM TRO ĐHN & TPB

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh ĐOÀN CUNG - Garden City, KS - Ghi danh 01 người
tham dự ĐHN - -TGB 2009.
Yểm trợ Quỷ ĐHN - TGB 2009 : $40.00
Đóng Lệ phí - - - - - - - - - - : $60.00

Kỵ Binh LÊ QUAN VINH - Gilbert, AZ -
Yểm trợ Quỷ ĐHN - TGB 2009 : $40.00
- - - - - - - - TPB : $100.00
Đóng Lệ phí ĐHN - TGB 2009 : $60.00

Ch/Tướng LÝ TÒNG BÁ - Las Vegas, NV -
Đóng Lệ phí ĐHN - TGB 2009 : $60.00

Hoan nghênh Tinh thần tham gia của Ch/Tướng .

Hoan nghênh Tinh thần tham gia ĐHN - TGB
và Yểm trợ của Quý Kỵ Binh . . .

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009

TUONG TRO TPB

Trân trọng thông báo :

Qua Website, Hạ sĩ TRẦN VINH CUNG thuộc CĐ2/10TK
bị thương ngày 06/07/1969 - Cụt chân phải - Đã liên lạc để xin tương
trợ Thương phế binh .
Hội đã liên lạc và xác nhận tình trạng với các Kỵ binh cùng đơn vị và
được xác nhận của KB LÊ HỮU NHỤY, cựu Chỉ huy của CĐ2/10TK,
Ngày 10/02/2009 Hội đã gởi tương trợ $100.00 đến HS CUNG.
Gia đình cũng đã gởi thư cám ơn tập thể KB Hải ngoại.

AHTGB Nam California

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2009

GHI DANH VA YEM TRO ĐHN . . .

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh VÕ VĂN THÍCH - Wilkes Barre, PA - Ghi danh và
đóng lệ phí 01 người về tham dự ĐHN - TGB 2009 .

KB THÍCH cũng gởi yểm trợ ĐHN số tiền $200.00

Hoan nghênh Tinh thần tham gia và yểm trợ Quỷ Tổ chức ĐHN của
KB THÍCH.

AHTGB Nam California
BTC ĐHN - TGB 2009

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2009

GHI DANH

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh TRẦN CHÂU GIANG - Portland, OR - Ghi danh 02 người
về tham dự ĐHN - TGB 2009

Hoan nghênh Tinh thần tham gia của Gia đình Kỵ Binh GIANG.

AHTGB Nam California
BTC ĐHN - TGB 2009

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

YEM TRO QUY ĐHN - TGB 2009

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh LƯƠNG THANH THỦY , San Jose, CA - Gởi yểm trợ Quỷ
ĐHN - TGB 2009 số tiền $100.00

Kỵ Binh NGÔ BÍNH, San Francisco, CA - Gởi yểm trợ Quỷ ĐHN -
TGB 2009 số tiền $100.00

Kỵ Binh NGÔ DUY LƯỢNG, Sunnyvale, CA - Gởi yểm trợ ĐHN -
TGB 2009 số tiền $50.00

Kỵ Binh ĐINH VĂN CHO, Van Buren, AR - Gởi yểm trợ ĐHN -
TGB 2009 số tiền $50.00

Hoan nghênh Tinh thần hổ trợ củ Quý Kỵ Binh.

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009

YEM TRO QUY ĐHN - TGB 2009

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh Niên trưởng NGUYỄN VĂN LIÊN , San Jose, CA - Gởi
yểm trợ Quỷ Tổ Chức ĐHN - TGB 2009 số tiền $50.00

Hoan nghênh Tinh thần hổ trợ của Quý NT .

AHTGB Nam California
BTC ĐHN - TGB 2009

GHI DANH . . .

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh NGUYỄN NGỌC TÌNH , Garden Grove, CA - Gia đình
đóng Lệ phí ghi danh 02 người tham dự ĐHN - TGB - 2009.

Hoan nghênh Tinh thần tham gia của Gia Đình KB TÌNH.

Kỵ Binh LÊ VĂN DUYỆT , Westminster, CA -Đóng Lệ phí ghi
danh 01 người tham dự ĐHN - TGB 2009.

Hoan nghênh Tinh thần tham gia của KB DUYỆT.

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009

DONG DOI TIM VE GIA DINH KY BINH

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh NGUYỄN CHÂU VĂN - TĐ - Hiện cư ngụ tại Arlington,TX.

Đã ghi danh 02 người về dự Đại Hội Ngộ TGB 2009.

Chúc mừng Gia đình KB VĂN, Dồi dào Sức khỏe - Vui vẻ - Hạnh phúc.

AHTGB Nam California.

DIA DIEM ĐAI HOI NGO . . .

Trân trọng thông báo :

Tính đến ngày 31/01/2009 đã có 85 Gia đình Kỵ Binh gồm 160 người
ghi danh tham dự Đại Hội Ngộ Thiết Giáp Binh 2009.

Nhiều gia đình khác từ các Tiểu bang trong Hoa Kỳ cũng cho biết sẽ về
dự . . . Hội Cựu Kỵ Binh Atlanta, GA cho biết sẽ có khoảng 10 người về
tham gia Đại Hội Ngộ và hổ trợ Toán Hầu Kỳ Danh Dự . . .

Ban Tổ Chức dự trù sẽ có khoảng 300 - 400 Kỵ Binh và Gia đình sẳn
sàng họp mặt trong Kỳ Đại Hội Ngộ nầy . . .Qua đó BTC đã quyết định

ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NGỘ THIẾT GIÁP BINH 2009 TẠI :

Nhà Hàng : PARACEL SEAFOOD RESTAURANT
15583 - 15589 Brookhurst St.
Westminster, CA 92683
Điện thoại :(714) 775 - 3077 & (714) 697 - 8614
( Góc đường Mc Fadden và Brookhurst )

Ban Văn Nghệ HƯƠNG XUÂN sẽ giúp vui phần Ca nhạc .

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009

YEM TRO QUY ĐHN-TGB 2009

Trân trọng thông báo :

Trong tuần qua các Quý KB Niên trưởng và Quý KB đã gởi Yểm trợ
về cho BTC - ĐHN - TGB 2009 :

- NT LƯƠNG CHI ũng hộ $050.00
- NT NGUYỄN XUÂN HƯỜNG - - - - $100.00
- KB VÕ CÔNG TÚ - - - - $020.00
- KB LẠI QUỐC NAM - - - - $050.00
- KB NGUYỄN VÂN CƯ - - - - $050.00

Danh sách Ân Nhân Yểm trợ đã đăng trên Website Mục Đại Hội Ngộ
mời Quý KB vào xem.

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009

GHI DANH ĐHN TGB 2009 . . .

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh NGUYỄN ĐỨC THẠNH - Denver, CO - Ghi danh 01 người
sẽ về tham dự Đại Hội Ngộ.
KB Thạnh cũng gởi yểm trợ Quỷ Yểm trợ ĐHN số tiền $100.00

Kỵ Binh LƯƠNG TUẤN PHONG - Denver, CO - Ghi danh 01 người
sẽ về tham dự Đại Hội Ngộ.

Hoan nghênh Tinh thần tham gia của hai Kỵ Binh vùng Tây Bắc Hoa kỳ.

AHTGB Nam California
BTC ĐHN TGB 2009

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

MOI XEM

Trân trọng thông báo :

Đã có hình ảnh của Th/Đoàn 2KB trên trang GIA ĐÌNH KB LĐIVKB
Mục TRUYỀN THỐNG . . . Mời Quý Kỵ Binh vào xem . . .

AHTGB Nam California

GHI DANH ĐHN . . .

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh LẠI QUỐC NAM - Murrieta, CA Ghi danh 02 người về
tham dự ĐHN - TGB 2009

Đồng thời gởi Yểm trợ Quỷ Tổ chức ĐHN $50.00
Yểm trợ Quỷ TPB $50.00

Cám ơn và Hoan nghênh Tinh thần gia đình KB NAM.

Kỵ Binh NGUYỄN VÂN CƯ - San Jose, CA Ghi danh 02 người về
tham dự ĐHN - TGB 2009

Đồng thời gởi Yểm trợ Quỷ Tổ chức ĐHN $50.00

Cám ơn và Hoan nghênh Tinh thần Gia đình KB CƯ

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009

GHI DANH . . .

Trân trọng thông báo :

Chuẩn Tướng PHAN HÒA HIỆP Orlando, FL cùng Gia đình,
và Bạn hữu đã Ghi danh 10 người sẽ về tham dự ĐHN - TGB 2009 .

Hoan nghênh Tinh thần hổ trợ của Gia đình Chuẩn Tướng .

AHTGB Nam Cali Fornia.
BTC - ĐHN - TGB 2009

GHI DANH . . .

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh TRẦN DƯƠNG San Diego, CA Ghi Danh 03 người sẽ
về tham dự Đại Hội Ngộ - TGB 2009

Hoan nghênh Tinh thần hổ trợ của Gia đình KB DƯƠNG .

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2009

GHI DANH . . .

Trân trọng Thông báo :

Kỵ Binh LÊ HỮU NHỤY Van Couver, WA ghi danh 02 người sẽ
về tham dự ĐHN - TGB 2009.

- Đã đóng Lệ phí Đại Hội Ngộ $100.00
- Đã yểm trợ Quỷ Tổ chức Đại Hội Ngộ $100.00

Hoan nghênh Tinh thần tham gia của Gia đình Kỵ Binh NHỤY .

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009