header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

PHÂN ƯU

PHÂN  ƯU
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Thân phụ của chị Phan-Hồng-Hoa
Và cũng là Nhạc-Phụ cuả Kỵ-Binh Nguyễn-thanh-Hiền
 
Cụ Ông Phan-văn-Táo
Pháp Danh Tâm-Quảng
 
Đã từ trần ngày 2 tháng 9 năm 2016
 
Tại  Việt-Nam
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Hội ÁI-HỮƯ THIẾT-GIÁP Bắc California
Chân thành chia buồn cùng
Anh Chị Nguyển-thanh-Hiền và Tang-Quyến
về nỗi mất mát vô cùng lớn lao này.
  Nguyện  cầu Hương Hồn cụ Ông Tâm-Quảng
Sớm về Tây Phương Cực Lạc
 
  TM Hội Ái Hữu Thỉết-Giáp Bắc California
Kỵ-Binh Trương-văn-Hàm