header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Thông Báo

Gia đình Thiết giáp binh QLVNCH/NSW/AUSTRALIA


Xin trân trọng Thông báo

V/V Thành Lập Gia đình Thiết giáp binh/QLVNCH/NSW.

Trong bối cảnh Lịch sử của Đất Nước Việt Nam,hiện tại các Cựu Quân Nhân thuộc Binh Chủng Thiết giáp binh/QLVNCH hiện cư ngụ tại TB/New South Wales đã đồng ý thành lập: Gia đình Thiết giáp Binh/QLVNCH/NSW.

Mục đích sự thành lập Gia đình TGB là tương trợ lẫn nhau và góp phần yểm trợ, bảo vệ CĐNVTD tại NSW, cũng như phối hợp với các Đoàn thể Bạn trong công tác đấu tranh cho Tự Do Dân chủ & Nhân Quyền cho Việt Nam.

Thành phần Ban Chấp hành GĐ/TGB/QLVNCH/NSW gồm các Chiến hữu như sau :

- Kỵ Binh : Lê-danh -Sâm Gia Trưởng
- Kỵ Binh : Nguyễn -Liên Ngoại Vụ
- Kỵ Binh : Trần-khắc-Thăng Nội vụ
- Kỵ Binh : Nguyễn -Đức Thư Ký
- Kỵ Binh : Lê-quang-Đức Thủ Qũi

Địa chỉ Liên lạc thư từ xin gửi về:

KB Nguyễn –Liên
6 Munro st Sefton NSW.2162
Phone: (02) 97866510 - Mobil: 0459053100


Kính Chào

Sydney ngày 8 tháng 4 năm 2012

Gia Trưởng/TGB/QLVNCH/NSW
Lê danh Sâm
Mobil : 0401514003
Email: minhlee45@yahoo.com

Thứ Tư, 18 tháng 4, 2012

Phân ưu

Nhận được tin Thân Mẫu của Chị Hoa Huỳnh là


Bà LÊ SANH HƯƠNG RÁNG


vừa mãn phần tại Việt Nam - ngày 16/4/12 .
Chúng tôi xin gởi lời Phân Ưu đến gia đình Kỵ Binh VÕ KHẮC TRƯỜNG .
Nguyện cầu xin hương linh người quá cố đời đời
siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng

Gia Đình KỴ BINH Houston thành kính Phân Ưu