header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

PHÂN ƯU


PHÂN ƯU


Chúng Tôi Vừa Nhận Được Tin Buồn

Kỵ Binh Trung Tá Nguyễn Minh Tánh
Nguyên Thiết Đoàn Trưởng TĐ1KB

Vừa từ trần lúc 11 giờ sáng ngày 02/1/ 2020 tại Virginia, Hoa Kỳ.
Hưởng Thọ 87 tuổi.

Tất cả các Gia Đình Kỵ Binh tại:
Georgia, Nam và Bắc California, Virginia, 
Washington/Oregon,  Florida, Texas, Washingto D.C,
Cùng toàn thể Kỵ Binh khắp nơi
  
Thành Kính Chia Buồn Cùng Tang Quyến.

Nguyện cầu vong linh ông sớm về nơi nước Chúa.

Thay mặt kỵ binh và các Gia Đình kỵ binh khắp nơi
Kỵ binh Nguyễn văn Răng,
Kỵ binh Thái Minh Sơn
Kỵ binh Nguyễn Điểu,
Kỵ binh Trương Hàm