header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011

Thông Báo Khẩn

Trân trọng kính thông báo cùng Quý Niên Trưởng và Kỵ Binh khắp nơi:
Địa chỉ điện thư dulong52@yahoo.com của kỵ binh Nguyễn Hoàng Dũng, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam Cali hiện đã bị chiếm đoạt bởi tin tặc (hijacked by hacker). Ky binh Dũng đã phát hiện và ngưng sử dụng địa chỉ điện thư này. Xin quý vị hãy hủy ngay tất cả nhũng điện thư gởi đến từ địa chỉ điện thư này và nhất là không nên trả lời những điện thư mạo nhận KB Dũng để xin giúp đỡ tiền bạc.v.v...Địa chỉ điện thư mới của KB Dũng là: dnkybinh@yahoo.com để quý vị tiện liên lạc với kỵ binh Dũng.
Trân trọng cảm ơn quý vị.
Ban Chấp Hành HAHTG/NC