header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

NHẬN ĐƯỢC TIN TRỄ
 
 
Thân Mẫu Bà Thái Minh Sơn
Cụ Bà TRẦN THỊ NGA
Pháp Danh Diệu Xả

Đã mãn phần trước ngày Tết Mậu Tuất
Tại Houston, Texas
Hưởng Đại Thọ 103 tuổi.

Toàn thể Kỵ Binh Nam và Bắc California chân thành chia buồn cùng
Bà Thái Minh Sơn và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà hưởng an bình nơi Cõi Vĩnh Hằng