header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Thư Cám ƠnThông Báo


Nam California Ngày 23 Tháng 11 Năm 2014

 

Thông Báo Nội bộ.

 

Thời gian vừa qua Niên trưởng Lê Văn Nho (714) 851-0492 và Kb.Trần Đình Khoa (714) 791-9991, vì sức khỏe kém , phải điều trị ở bệnh viện một thời gian. Hiện nay đã bình phục và trở về nhà. Chúng tôi xin thông báo để quí chiến hữu tiện việc thăm hỏi. Cầu mong cho hai vị nhanh chóng bình phục hoàn toàn, và mọi điều tốt đẹp.

 

BĐH Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California