header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin
 
Bà Lê Thị Hương
 
 Hiền Thê của Cố KB .Phan Văn Hoa ( thuộc TĐ 7 KB ) .
Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1947
Mất ngày 13 tháng 3 năm 2014
tại Los Angeles
 
Hội Aí Hữu Thiết giáp Nam và Bắc Cali xin chia buồn cùng Gia Đình tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Bà Lê Thị Hương sớm tiêu diêu nơi miền CỰC LẠC .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc Cali .
 
Xin mời Quí Niên Trưởng , Quí Kỵ Binh và Gia Đình
Tham dự giờ thăm viếng cuả Hội vào lúc 2 giờ PM , ngày Thứ Sáu 21-3-2014
Tại Peek Family #1, từ 9Am đến 3Pm.
Vì chúng tôi không có đầy đủ Email nên
Kính nhờ Quí Vị thông báo Tin Buồn này đến những KB nào quen biết

.

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Phân Ưu

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam va Bắc California
Vừa nhận được tin buồn ,
Hiền thê của Kỵ Binh Nguyễn Xuân Đức thuộc TĐ17/KB là
 
Chị Nguyễn Thị Xuân Diệu
 
Vừa tạ thế tại Bệnh Viện Foutain Valley , vào ngày 1 tháng 3 năm 2014 ,
Hưởng thọ 60 tuổi .
Hội Aí Hữu Thiết giáp Namva Bắc Cali xin chia buồn cùng KB Nguyễn Xuân Đức và Gia Đình tang quyến .
Nguyện cầu hương linh Chị Nguyễn Thị Xuân Diệu sớm tiêu diêu nơi miền CỰC LẠC .
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc Cali .
Xin mời Quí Niên Trưởng , Quí Kỵ Binh và Gia Đình tham dự giờ thăm viếng cuả Hội vào lúc 1giờ PM , ngày 7 tháng 3 năm 2014 ( thứ Sáu ) tại Peek Family #1, vì chúng tôi không có đầy đủ Email nên nhờ Quí Vị thông báo Tin Buồn này đến những KB nào quen biết

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

PHÂN ƯU

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin trể: 
Hiền thê của Kỵ Binh NGUYỄN XUÂN ĐỨC thuộc TĐ17KB
Nhũ danh NGUYỄN THỊ XUÂN DIỆU vừa tạ thế
Tại bệnh viện Fountain Valley vào ngày 1 tháng Ba năm 2014,
Hưởng thọ 60 tuổi.
 
Toàn thể gia đình Kỵ Binh ARIZONA
Thành Kính Phân Ưu
Cùng
tang quyến và cầu nguyện hương linh chị XUÂN DIỆU sớm
Tiêu diêu miền Cực Lạc.

Gia đình Kỵ Binh Arizona:
KB Nguyễn Ngọc Thuận và Gia đình
KB Lê Quan Vinh và Gia đình
KB Lê Quang Thảo và Gia đình
KB Tô Quang Trực và Gia đình
KB Ngô Văn Hân và Gia đình
KB Khưu Tấn Lộc và Gia đình
KB Nguyễn Văn Tước và Gia đình

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Bút Ký

Kính Mời Quý Kỵ Binh và Thân Hữu Cùng Chia Sẻ Tâm Sự Rất Thấm Thía Với
Mimosa Phương Vinh

- Vác Ngà Voi....

(Xin Quý Vị Bấm Vào Link Để Chia Sẻ.)