header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
Nhận Đươc Tin Buồn
Hiền Thê Của Kỵ Binh Đoàn Văn Võ
 
Bà Trần Thị Linh Ngoan
 
Đã từ trần vào ngày 4, tháng 9, năm 2014
Vào lúc 03:07 PM tại tư gia.
Hưởng Thọ 77 Tuổi
Chúng tôi thay mặt cho toàn thể Kỵ Binh
Nam và Bắc California
Xin Thành Kính Phân Ưu
Cùng Kỵ Binh Võ và Gia Đình

Hội Ái Hữu Nam và Bắc California

Thông Báo của Tang Quyến
Kỵ Binh Võ và các con sẽ đưa linh cửu về Việt Nam.
Hiện Linh Cữu được quàn tại:
PEEK FAMILY FUNERAL HOME, Phòng số 2
7801 Bolsa Ave., Westminster. CA 92683
GIỜ THĂM VIẾNG:
Thứ Tư ngày 10, tháng 09, năm 2014
Thời gian: từ 09:00 AM- 08:00 PM