header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 26 tháng 2, 2009

Phân Ưu

Vừa nhận được tin buồn
Bào đệ của Niên Trưởng Hà Mai Việt,
biểu huynh của Kỵ Binh Hà Mai Khuê là:
Giáo Sư Hà Mai Phương
vừa mệnh chung ngày 23 tháng 2 năm 2009 DL
tức ngày 29 tháng Giêng năm Kỷ Sửu
Tại San Jose Bắc California
Hưởng Thọ 70 Tuổi
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh Nam và Bắc California
Cùng Tập Thể Kỵ Binh QLVNCH Hải Ngoại
Vô Cùng Thương Tiếc
Và Thành Kính Phân Ưu
Cùng
Niên Trưởng Hà Mai Việt, Kỵ Binh Hà Mai Khuê
Bà quả phụ Hà Mai Phương và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Giáo Sư Hà Mai Phương
được yên nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

TM Tập Thể Kỵ Binh QLVNCH Hải Ngoại
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Binh Nam và Bắc California
Đồng Thành Kính Phân Ưu

Không có nhận xét nào: