header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

TIỂU SỬ CỐ ĐẠI TÁ LƯƠNG BÙI TÙNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Tiểu sử Cố Đại Tá LƯƠNG BÙI TÙNG:
Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1930 tại Bắc Ninh, Bắc phần, Việt Nam.
Nhập ngũ ngày 30 tháng 9 năm 1951
Tốt nghiệp khóa 1 SQTB/Nam Định
1952 Chi Đội Trưởng Thiết Giáp
1953-1954 Tiểu Đoàn Trưởng Thiết Giáp
1955 Sĩ Quan Bộ Chỉ Huy Thiết giáp Binh
1956 Học Kỵ Binh Thiết Giáp Tại Trường Saumur Pháp
1957 SQ Huấn Luyện Trường Thiết giáp Thủ Đức
1959 Học Khóa Thiết Giáp ở Fort Knox Mỹ
1959-1960 Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp Binh
1961-1962 Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Thiết Giáp Ban Mê Thuột
1963 Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Thiết Giáp Pleiku
1964 Trung Đoàn Trưởng TĐ 2 Thiết Giáp Mỹ Tho
1965 – 1970 Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh QL/VNCH thay thế Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ
1971 Tham dự khóa Tham Mưu Cao Cấp tại Đà Lạt
1972-1973 SQ Giảng Huấn Tham Mưu Cao Cấp Đà Lạt
1974 Theo Học Khóa 6 Cao Đẳng Quốc Phòng cho đến ngày mất nước.
 
Định cư 1975 tại San Jose và Escondido, San Diego, California, USA cho đến ngày vĩnh viễn ra đi lúc 4 giờ 15 chiều 25/7/2015.
 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Thứ Sáu 31/7/2015 lúc 11:00 AM Nhập liệm, Phát tang, Thiết Linh
                                      12:30 PM Lễ Truy Điệu và Nghi Thức Phủ Cờ
                                       1:00 PM – 9:00 PM Thăm Viếng
Thứ Bảy 1/8/2015 lúc 9:30 Đọc tiểu sử và Phân Ưu của các hội đoàn
                                    11:00 Lễ Cầu Siêu và Tiễn Linh
                                    11:30 Di Quan
                                    12: 20 PM Lễ Trao Cờ
                                    12:30 PM Hỏa Táng
                                      2:00 PM Lễ An Vị tại Chùa Viên Quang, San Marcos, California.
Trân Trọng kính thông báo.

PHÂN ƯU


Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Vừa nhận được tin buồn
 
Niên trưởng Đại Tá LƯƠNG BÙI TÙNG
Pháp danh CHÚC THÁP
 
Tốt nghiệp Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định
Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
U.S. Bronze Star
Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Kỵ Binh Ban Mê Thuột
Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Kỵ Binh Pleiku
Trung Đoàn Trưởng TĐ 2 Kỵ Binh Mỹ Tho
Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh QL/VNCH 1965-1970 

Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1930 tại Bắc Ninh, Bắc phần Việt Nam
Mất lúc 4 giờ 15 chiều ngày 25 tháng 7 năm 2015
(nhằm ngày 10 tháng 6 năm Ất Mùi)
Tại Escondido, California, USA. Hưởng thọ 85 tuổi 

Toàn thể Kỵ Binh Nam và Bắc California thành kính chia buồn cùng Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố Niên Trưởng sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
 

T/M BĐH Các Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng
Kb. Bùi Đắc Thư

Phân Ưu


PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn
 
Niên trưởng Đại Tá LƯƠNG BÙI TÙNG
Pháp danh CHÚC THÁP
 
Tốt nghiệp Khóa 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định
Đệ Tứ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương
U.S. Bronze Star
Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Kỵ Binh Ban Mê Thuột
Trung Đoàn Trưởng TĐ 3 Kỵ Binh Pleiku
Trung Đoàn Trưởng TĐ 2 Kỵ Binh Mỹ Tho
Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh QL/VNCH 1965-1970
 
Sinh ngày 2 tháng 4 năm 1930 tại Bắc Ninh, Bắc phần Việt Nam 
Mất lúc 4 giờ 15 chiều ngày 25 tháng 7 năm 2015
(nhằm ngày 10 tháng 6 năm Ất Mùi)
Tại Escondido, California, USA
Hưởng thọ 85 tuổi
 
Toàn thể Kỵ Binh San Diego thành kính chia buồn cùng Chị Nguyễn Thị Yến  và các cháu Lương Anh Tuấn, Lương Mai Trinh, Lương Triều Sơn và gia đình. Nguyện cầu hương linh Cố Niên Trưởng CHÚC THÁP sớm tiêu diêu miền Cực Lạc
 
GIA ĐÌNH KỴ BINH SAN DIEGO
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Sinh Hoạt Thiết Giáp Nam Califormia

Tham Dự Ngày Quân Lực 19-6 tại Westminter, California
 
 
Hình Ảnh Cuộc Họp Thành Lập BTC cho Đại-Hội Thiết-Giáp Toàn Thế Giới
Năm 2017 tại Nam California


THÔNG BÁO NỘI BỘ                                                                                       No: 04-15

Westminster ngày 01-7-2015
Kính gửi: Quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh trong vùng nam California
Ban Tổ-chức Đại-hội Thiết-giáp 2015 ở San Jose, bắc California có gửi cho Hội chúng ta 40 cuốn Đặc-san Kỵ-binh.
Quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh nào cần, xin liên lạc với Kỵ-binh Nguyễn Hoàng Dũng @714-797-8022 để nhận( miễn phí). Chúc mọi người luôn bình an, khỏe mạnh.
T/m  BĐH Hội nam CA
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng