header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

 
PHÂN ƯU
 
Nhận Được Tin Buồn
 
Kỵ Binh Đại Tá
NGUYỄN VĂN KHANG
 
Vừa qua đời ngày 1 tháng 10 năm 2018 tại Montreal, Canada
Hưởng thọ 93 tuổi

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California
Thành kính chia buồn cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Đại Tá sớm tiêu diêu miền Cực Lạc
Thành kính Phân Ưu
 
TM BCH/HAHTG/Nam California
KB Nguyễn Điểu
Hội Trưởng