header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

PHÂN ƯU


Vừa Nhận Được Tin Bun Từ Atlanta, Georgia,
 
Cu Thiếu Tá Nguyn Văn Sơn
Nguyên Chi Đoàn Trưởng CD1/20CX
 
Vừa t trn ti Atlanta lúc 12 :00 gi trưa ngày 27/7/2013
Nhằm ngày 20 Tháng 6 Âm Lịch năm Quý T
Hưởng th 84 tui .
Toàn th KB các Hội Ái Hữu Nam và Bắc California,
Gia Đình Kỵ Binh Houston Texas, và tất cả Kỵ Binh, Chiến Hữu 
Tại Hải Ngoại và Việt Nam đồng thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Xin cầu chúc hương hn KB Niên Trưởng Sơn được an bình nơi ci Cõi Phúc.
 
TM các Ban Chấp Hành:
Hội AHTG Nam California: Kỵ Binh Nguyễn Hoàng Dũng
Hội AHTG Bắc California: Ky Binh Bùi Đắc Thư
Gia Đinh Kỵ Binh Houston, Texas: Kỵ Binh Thái Minh Sơn
Cùng toàn thể kỵ binh khắp nơi.
 

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU


Chúng tôi, gia đình KB TG ti Georgia
Xin thông báo cùng quý KB
các nơi.
 
Cu Thiếu Tá Nguyn Văn Sơn
Nguyên Chi Dơàn Trưởng CD1/20CX
 
Vừa t trn ti tư gia Atlanta, Georgia lúc 12.00 trưa ngày 27/7/2013
Nhm ngày 20 Tháng 6 AL năm Quý T. Hưởng Th 84 tui.
 
Trân Trọng Kính Báo
Gia đình KB TG Georgia.
 

 

PHÂN ƯU  
Được tin bun
 
Cu Thiếu Tá Nguyn Văn Sơn
Nguyên Chi Đoàn Trưởng CD1/20CX
 
Sinh tháng 12 Năm1929
Va T trn ti Atlanta lúc 12 :00 gi trưa ngày 27/7/2013
Tức Ngày 20 Tháng 6 AL năm Quý T.
Hưởng th 84 tui .
Chúng tôi toàn th KB và gia đinh
Xin thành tâm chia bun cùng tang quyến
Nguyn cu linh hn NT Sơn được an bình nơi ci Vĩnh Hng .
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .
TM Hi KBTG/GA .
KB Nguyn Văn Răng

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

THƯ CẢM TẠ

 
Gia Đình 9 Kỵ binh
 
Xin chân thành cảm tạ :
Hội Thánh Tin lành Orange County và đạo hữu.
 Ban chấp hành và K.B. Hội viên cùng gia đình thuộc 
Hội AHTG Nam và Bắc Cali.
Gia đình mũ đen Houston.
BCH và KB. Hội viên Hội AHTG Atlanta.
Quý Niên Trưởng và Kỵ binh cùng gia đình,
đã gọi điện thoại, gửi email chia buồn, thăm viếng, và tiễn đưa:
27 DƯƠNG VĨNH TRƯỜNG
Chi Đoàn Trưởng, Chi Đoàn 2/9 Thiết kỵ.

     Về nơi yên nghĩ cuối đời.
Kính chúc tất cả đạt mọi sự như ý cùng Hạnh phúc.

Hổ cáp, GĐ9KB.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Cáo Phó- Hội AHTG/Nam California

 
Trân Trọng Thông Báo Tin Buồn
 
Kỵ Binh Đại Úy Dương Vĩnh Trường
Xuất Thân Khóa 26 SQTB. Thủ Đức
Nguyên Chi-đoàn-trưởng, Chi-đoàn 2/9 Thiết Kỵ.
Tôn giáo : Tin Lành
Đã tạ thế lúc 9:35 AM ngày Mồng 3 tháng 7 năm 2013
Tại bệnh viện Garden Grove, California
Hưởng Thọ 72 tuổi.
Linh cữu hiện được quàn tại
Peek Family Colonial Funeral Home
7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683-- phòng số 1—
Điện thoại :(714) 893-3525
Thăm viếng: Ngày Thứ Bảy, 7-06-2013 Từ 3:00 PM đến 8:00 PM
Ngày Chủ nhật, 7-07-2013 Từ10:00 AM đến 5:00 PM .
Trưởng nữ: Dương thị Thanh Tuyền (714) 797-4329
Thứ nữ: Dương thị Thanh Thủy (714) 489-7180
BCH Hội Nam CA sẽ thăm viếng lúc 11:00AM Chủ nhật 7-07-2013
Kính mời quí Kỵ Binh trong vùng cùng tham dự.
 
Trân Trọng Kính Báo
Nguyễn Hoàng Dũng


CHIA BUỒN TỪ ATLANTA, GEORGIA

 Được tin
 
 NT Trung Tá Trần Lý Hưng,
 
Cựu Thiết Đoàn Trưởng Thiết đoàn 3 Kỵ Binh
Vừa từ trần ngày 1 Tháng 7 năm 2013 tại Houston Texas  . Hưởng thọ 82 tuổi .
Chúng tôi toàn thể gia đình KB/TG tại Georgia,
Xin chân thành  chia buồn cùng  gia đình  NT Hưng và tang quyến.
 Nguyện cầu hương linh Trung tá Trần Lý Hưng sớm về  miền Cực Lạc . 
Thành Kính Phân Ưu . 
TM.  Hội Cựu KBTG/ GA . 
KB   Nguyễn Văn Răng . 
 
*********
 Được tin
Nhạc phụ
Bác-Sĩ Phạm Văn Chất
vừa tạ thế ngày 26 Tháng 6 năm 2013 tại Dallas Texas .
Hưởng thọ 95 tuổi .
      
Gia đình KB/TG tại Georgia xin chân thành chia buồn cùng gia đình BS Chất và tang
quyến. Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm về  cỏi Vĩnh Hằng.
 Thành Kính Phân Ưu
TM .Hội Cựu KBTG/GA
KB  Nguyễng Văn Răng .


PHÂN ƯU TỪ BẮC VÀ NAM CALIFORNIA

 
Nhận đươc Tin Buồn
 

Niên Trưởng Trung Tá TRẦN LÝ HƯNG

 
Cựu Thiết Đoàn Trưởng Thiết Doàn 3 KB
Chỉ Huy Trưởng Trường Thiếu Sinh Quân Pleiku .

Vừa qua đời tại Houston ngày 1 tháng 7 năm 2013
Hưởng thọ 82 tuổi .  

Toàn thể Ky Binh Bắc và Nam California đồng thành kính phân ưu cùng
Bà Trần Lý Hưng va tang quyến.
Nguyện cầu Hương Linh Niên Trưởng an bình hưởng phước nơi miền cực lạc.

TM. Ban Chấp Hành Hội AHTGB Bắc California
Hội Trưởng: Kỵ binh Bùi Đắc Thư

TM. Ban Chấp Hành Hội AHTGB Nam California
Hội Trưởng: Kỵ binh Nguyễn Hoàng Dũng

Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

PHÂN ƯU

 
Nhận dược Tin Buồn
 
Trung Tá TRẦN LÝ HƯNG

Cựu Thiết Đoàn Trưởng Thiết Đoàn 3 KB
Chỉ Huy Trưởng Trường Thiếu Sinh Quân Pleiku .
 
Vừa qua đời tại Houston ngày 1 tháng 7 năm 2013
Hưởng thọ 82 tuổi .
 
Anh em Kỵ Binh từng phục vụ tại Thiết Đoàn 3 Kỵ Binh,
Và từng một thời sát cánh gian khổ chiến đấu cùng anh Hai trên khắp các chiến trường Tây Nguyên,
Xin thành kính chia buồn cùng chị Hai và tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh anh Hai an nghỉ thảnh thơi nơi cõi Vĩnh Hằng
 
 
B.S Nguyễn Huỳnh Anh, La Minh Sơn,Trương Gia Lương, Trần Châu Giang, Huỳnh Văn Mỹ,
Lương văn Khôn, Trương văn Hội, Mai Hồng Phúc, Nguyễn Thanh Hiền, Nguyễn Hồng Vũ,
Bùi Cán, Lê văn Kiệt, Đoàn Hùng, Đỗ Thiện Phúc, Nguyễn Hữu Thuần, Cổ Ngọc Long,
Vũ Như Lân, Nguyễn văn Bốn, Trần Tự Do, Huỳnh Diệu, Nguyễn Hữu Tân Mão.
Sử Hoàng Viễn, Nguyễn văn Biết (VN), Nguyễn Gia Lộc (VN).
 


CÁO PHÓ

Gia đình Kỵ Binh Houston xin kính báo cùng Ky Binh khắp nơi
 
Trung Tá TRẦN LÝ HƯNG

Cựu Thiết Đoàn Trưởng Thiết Doàn 3 KB
Chỉ Huy Trưởng Trường Thiếu Sinh Quân Pleiku .

Vừa qua đời tại Houston ngày 1 tháng 7 năm 2013
Hưởng thọ 82 tuổi . 

Chương trình tang lễ hiện chưa có - theo ý anh Hai thì sẽ hỏa táng
Gia đình còn đang coi ngày giờ theo nghi thức Phật Giáo .
Anh em Ky Binh Houston sẽ cùng phúng điếu
(hoặc lấy số tiền chung góp đễ cầu siêu tại chú Linh Sơn nơi anh Hai làm công quả .)
Trân Trong Kính Thông Báo
Chị Ba Sơn