header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Phân Ưu

Nhận được tin

Niên-trưởng Hoàng Đôn Thận

Cựu Chỉ-huy-trưởng Trường Thiết-giáp QL/VNCH
Cựu Tham-mưu-trưởng Bộ-chỉ-huy Thiết-giáp-binh QL/VNCH
Vừa qua đời tại Cần Thơ,Việt Nam
 Chúng tôi, hai hội Ái-hữu Thiết-Giáp Nam và Bắc California thành kính phân ưu cùng Bà Hoàng Đôn Thận, Ca sĩ Ngọc Hân cùng  Tang quyến, và nguyện cầu cho Anh-linh Niên-trưởng Hoàng Đôn Thận được an nghỉ nơi cõi Vĩnh-hằng.
T/m BĐH hai hội Ái HữuThiết-giáp nam và bắc California
Hội Trưởng hội nam California
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng