header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013


                   THÔNG BÁO
 
 
Chúng tôi đã nhận được một số ý kiến đóng góp từ quý vị Niên Trưởng và kỵ binh các nơi yêu cầu Ban Tổ Chức sắp xếp thời gian tham dự ngày Tiền Đại Hội và cuộc viếng thăm Trường Thiết Giáp Hoa Kỳ một cách thuận tiện để có thể tham gia cả hai sự kiện trong ngày. Nhận thấy việc tham dự cả hai sự kiện trong cùng ngày là một việc rất khó thực hiện, Ban Tổ Chức chúng tôi đã đồng thuận đình hoãn chuyến viếng thăm Trường Thiết Giáp vào một dịp khác thuận tiện hơn. Chương trình ngày Tiền Đại Hội vẫn được duy trì như đã dự trù. Xin thành thật cáo lỗi cùng quý Niên Trưởng và quý kỵ binh khắp nơi.


Thay mặt Ban Tổ Chức Đại Hội 2013

Kỵ Binh Nguyễn văn Răng

PHÂN ƯU

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin bào đệ của KB LÊ CHIN:

LÊ VĂN TRANH

Vừa từ trần tại Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 20 tháng 3 năm 2013,
Hưởng dương 58 tuổi.

Thành kính chia buồn cùng KB LÊ CHIẾN và tang quyến

Cầu nguyện hương linh LÊ VĂN TRANH sớm siêu thăng Tịnh Độ.
Gia Đình Kỵ Binh ARIZONA
KB NGUYỄN NGỌC THUẬN và Gia đình - KB LÊ QUAN VINH và Gia đình - KB LÊ QUANG THẢO và Gia đình - KB TÔ QUANG TRỰC và Gia đình - KB TẠ QUANG CẦM và Gia đình - KB KHƯU TẤN LỘC và Gia đình - KB NGUYỄN VĂN TƯỚC và Gia đình
Kính gởi các chiến hửu và bạn bè đồng môn
Xin báo tin buồn đến các chiến hửu và KB , Lê Văn Tranh bào đệ của KB Lê Chiến vừa từ trần taị Đà Nẵng , Việt Nam ngày 20 tháng 3 năm 2013 hưởng thọ 58 tuổi , tang lể sẻ cử hành tại Đại Lộc , Quảng Nam ngày 24 tháng 3 năm 2013 .

KB Lê Chiến chi đoàn 2/18 và 2/15 TK Lữ Đoàn III XK , SVSQ khóa 8/72 SQTB Đồng Đế .
Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

PHÂN ƯU
Được tin Trung-Úy Kỵ-Binh
Đinh-văn-Xuyên
Pháp danh Tâm Đức
Qua đời lúc 13g:40 ngày 12 tháng 3 năm 2013
Nhằm ngày mồng 1 tháng 2 năm Quý Tỵ
Tại Baylor Medical Center thành phố Garland, Texas
Hưởng thọ 65 tuổi.
Toàn thể Kỵ-Binh Thiết-đoàn 10 Kỵ-Binh QLVNCN
Xin chia buồn cùng chị Đinh-văn-Xuyên và tang quyến trước sự mất mát to lớn này.
Nguyện cầu cho linh hồn anh Đinh-văn-Xuyên sớm được tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
THIẾT-ĐOÀN 1O KỴ-BINH QLVNCH
Tr/t Trần-văn-Nhuận, Tr/t Huỳnh-kim-Mậu
Đ/u Nguyễn-bá-Cương, Đ/u Hà-trung-Hiếu, Đ/u Đoàn-kim-Bảng, Tr/u Nguyễn-mạnh-Hường
Th/u Bùi-đắc-Thư, Th/u Đoàn-ngọc-Tấn, Th/u Trương-văn-Hàm, Tr/s Liêu-sao-Kỳ
Th/u Đỗ-quang-Luật (vn), Th/u Trần-đức-Thảo (vn), Th/u Nguyễn-văn-Xưng (vn) 


Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Phân Ưu

Nhận Được Tin
 
Kỵ Binh Đinh Văn Xuyên
Pháp danh Tâm Đức
Thiết Đoàn 10 Kỵ Binh
Đã tạ thế lúc 13:40 ngày 12 tháng 3 năm 2013
Nhằm ngày mồng 1 tháng 2 năm Quý Tỵ
Tại Baylor Medical Center thành phố Garland, Texas
Hưởng thọ 65 tuổi.
 
Thay mặt toàn thể kỵ binh hải ngoại và trong nước
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến
Cầu chúc hương linh kỵ binh Xuyên
Được sớm phiêu diêu nơi miền cực lạc.
 
Hội Ái Hữu Nam và Bắc California
Gia Đình Kỵ Binh Texas
Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Và Toàn Thể Kỵ Binh Khắp Nơi 
 


Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Phân Ưu


Va Được Tin Muộn
Thân Mu
Ca Cu Thiếu Tá La Minh Sơn t trn
 
Ngày mng 3 Tháng Giêng Âm lịch, Năm Quý T,
Nhm ngày 12 Tháng 2 Năm 2013 ti Việt Nam,
Hưởng th 93 tui
Chúng tôi toàn th gia đình K-Binh ti Geogia, California, và Texas
Cùng toàn thể kỵ binh khắp nơi
Thành tht chia bun cùng anh Sơn và tang quyến
Nguyn cu hương linh c Bà sm v min Cc Lc .
Thành Kính Phân Ưu.
Gia Đình KB/Atlanta
Hội Ái Hữu TGB Nam và Bắc California
Gia Đình Kỵ Binh Texas