header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Tìm Anh (Đăng lần thứ 2 theo yêu cầu thân nhân)

Tôi Tên Ninh Thế Giảng, tìm người Anh là Ninh Thế Dũng sanh năm 1952 là thiếu uý Thiết Giáp. Sau năm 1975 bị VC đưa đi tù tại Trai L-16 Suối Máu, Ka Tum, tỉnh Tây Ninh, VN . Lần cuối liên lạc vào khoảng tháng 9/1976, tới năm 1977 thì nghe tin Anh vượt trại với một vài người bạn, gia đình chúng tôi không biết tin Anh kể từ ngày này, vậy xin quý vị ai biết tin tức xin vui lòng liên lạc: Ninh Thế Giảng, Điện thoại ( 510 ) 529-6886 hay Email: ninhtony_98@yahoo.com

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Phân Ưu


PHÂN ƯU
Được tin:

Kỵ Binh NGUYỄN NGỌC PHAN
Cựu Q. Thiết Đoàn Trưởng
Thiết Đoàn 8 Kỵ Binh

Vừa từ giả cõi đời nầy lúc 3 giờ 29 phút chiều ngày Thứ Sáu 12 tháng 8 năm 2011,
Nhằm ngày 13 tháng 7 năm Tân Mão tại Tiểu Bang Pennsylvania.

Chúng tôi thành thật chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện hương linh
KB NGUYỄN NGỌC PHAN sớm về cõi AN BÌNH.

Gia Đình Kỵ Binh Arizona:
KB Nguyễn Đức Dung và Gia đình
KB Nguyễn Ngọc Thuận và Gia đình
KB Lê Quan Vinh và Gia đình
KB Lê Quang Thảo và Gia đình
KB Tô Quang Trực và Gia đình
KB Ngô Văn Hân và Gia đình
KB Khưu Tấn Lộc và Gia đình