header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2021

 Gia Đình Kỵ Binh
Thiết Giáp Binh / QLVNCH
Hội Ái hữu Thiết Giáp Nam Bắc California

NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN

Kỵ Binh Thiếu Tá
TRẦN TỨ QUÍ
Cựu Chi Đoàn Trưởng, Chi Đoàn 2 Thiết Kỵ
Thiết Đoàn 10 Kỵ Binh, Sư Đoàn 25 BB

Vừa tạ thế tại Orange County, California
Ngày 10 tháng 12 Năm 2021
Hưởng Thọ 74 Tuổi

Tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Toàn thể Kỵ Binh
Thiết Giáp Binh / QLVNCH

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
Cùng chị Quí và Tang Quyến
Nguyện cầu Hương Linh Kỵ Binh Quí sớm an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng

Lễ Phủ Cờ
Lễ phủ cờ sẽ được tổ chức tại 
Nhà Quàn St Patrick: 7820 Bolsa Ave
Midway City CA
Vào lúc 11:30 ngày 21 tháng 12 năm 2021.
Trân Trọng kính mời quý Anh Chị tham dự.
Chân Thành Cám ơn

Gia Đình Kỵ Binh
Thiết Giáp Binh / QLVNCH
Hội Ái hữu Thiết Giáp Nam Bắc California

Thứ Ba, 14 tháng 12, 2021

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi đau buồn báo tin cùng
Thân Bằng Quyến Thuộc,
Gia Đình Kỵ Binh QLVNCH khắp nơi là:
Chồng, Cha, Anh của chúng tôi:

Kỵ Binh Thiếu Tá

TRẦN TỨ QUÍ
Pháp Danh Quảng Phúc
Sanh ngày 22 tháng 9 năm 1947

Cựu
Chi Đoàn Trưởng, Chi Đoàn 2 Thiết Kỵ
Thiết Đoàn 10 Kỵ Binh, Sư Đoàn 25 BB
Khóa 21 SQTBTĐ - Khóa 16 SQCB/TG

Vừa tạ thế tại Orange County, California
Ngày 10 tháng 12 năm 2021
Nhằm ngày 07 tháng 11 năm Tân Sửu
Hưởng Thọ 74 Tuổi

Linh cữu hiện đang quàn tại:

Nhà Quàn: Địa chỉ 7820 Bolsa Ave, Midway City, CA 926555

Chương Trình Tang Lễ

Ngày 21 tháng 12 năm 2021
Nhằm ngày 18 tháng 11 năm Tân Sửu

-        09:00 a.m – 10:00 a.m : Lễ Nhập Liệm, Phục Hồn, Thành Phục
-        10:00 a.m – 12:00 a.m : Thăm viếng.
-        12:00 p.m – 01:00 p.m : Lễ Quy Y Linh, Thuyết linh.
-        01:00 p.m – 01:30 p.m : Lời cảm niệm của tang quyến.
-        02:30 p.m : Lễ Khiển Điện . Di quan . Hỏa Táng.
-        04:00 p.m : Lễ An Linh, Phản Khốc tại Chùa Đại Giác
-        05:00 p.m : Hoàn mãn

Tang Gia Đồng Kính Báo
Vợ: Trương Bá Huê
Con Trai: Trần Duy Khôi
Em Trai: Trần Hữu Thiên, Trần Lục Phú
Em Gái: Trần Xuân Lan

Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang