header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 16 tháng 12, 2019

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU

Chúng Tôi Vừa Được Tin

Bà qủa phụ Thiếu Tướng LÂM QUANG THƠ

 Vừa mệnh chung tại San Francisco 
Ngày 10  tháng 12 năm 2019
Nhằm ngày 21 tháng 11 năm Kỷ Hợi

Toàn thể các Gia Đình Kỵ Binh khắp nơi
Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.


Gia Đình Kỵ Binh Houston, Texas
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Gia Đình Kỵ Binh Washington/Oregon
Gia Đình Kỵ Binh Florida
Gia Đình Kỵ Binh Washington D.C
Và Kỵ Binh Khắp Nơi