header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

TIN BUỒN

Chúng tôi vừa nhận được tin từ Arizona do KB Lê Quang Thảo và KB Lê Quan Vinh thông báo:
 
Kỵ Binh Trung Úy Nguyễn Xuân Tân
Chi Đoàn Phó Chi Đoàn 2/3 Thiêt Kỵ
 
Vừa từ trần tại Việt Nam
Lúc 21 giờ 42 phút ngày 20 tháng 9, năm 2013 (Ngày giờ nhận tin tại California).
Chi tiết sẽ thông báo khi nhận được đầy đủ.
Trân trọng thông báo cùng toàn thể Kỵ Binh trong và ngoài nước.


Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU 
Được tin
Cựu Chuẩn Tướng PHAN HÒA HIỆP 
Đã từ trần lúc 2 giờ 05 sáng ngày 14 tháng 9 năm 2013
tại thành phố Orlando, Tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, hưởng thọ 86 tuổi.
Gia đình Kỵ Binh ARIZONA thành kính chia buồn cùng tang quyến và cầu nguyện
Hương linh Chuẩn Tướng PHAN HÒA HIỆP sớm về cõi An Bình cùng Thiên Chúa.
Gia Đình Kỵ Binh Arizona:
KB NGUYỄN NGỌC THUẬN và Gia đình, KB LÊ QUAN VINH và Gia đình, KB LÊ QUANG THẢO và Gia đình, KB TÔ QUANG TRỰC và Gia đình, KB NGÔ VĂN HÂN và Gia đình, KB TẠ QUANG CẪM và Gia đình, KB KHƯU TẤN LỘC và Gia đình, KB NGUYỄN VĂN TƯỚC và Gia đình