header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

THÔNG BÁO

BĐH. Hội Ái-hữu Nam California
 Trân Trọng Thông Báo

Tang lễ của Cố Thiếu Tướng Lý Tòng Bá sẽ được chính thức cử hành như sau:
Chủ Nhật ngày 01 tháng 3 năm 2015.
Tại nhà quàn Peek Fenural home : 7801 Bolsa  Ave. Westminster, CA 92683,  Phòng số 5 (714) 893-3525
--Từ 9 giờ  đến  10 giờ sáng :  Tụng Kinh
--Từ 10 sáng đến 5 giờ chiều: Thăm viếng, phân ưu
***Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam California sẽ phối hợp với Hội Võ-bị và Hội Thiếu Sinh Quân Nam California cử hành lễ phủ Quốc kỳ cho cố Thiếu Tướng ( KB. Nguyễn Hoàng Dũng, được sự ủy nhiệm củaTrung tướng Hoàng Xuân Lãm sẽ tuyên đọc Tiểu sử của Thiếu Tướng Bá)
Thứ Hai ngày 02 Tháng 3 năm 2015 .
- Lễ thu Quốc-kỳ và hỏa thiêu
Trân Trọng kính mời quí Niên Trưởng , quí Kỵ-binh thông báo cùng nhau đến để cùng chúng tôi chào vĩnh biệt Thiếu Tướng Lý Tòng Bá lần cuối cùng và phân ưu cùng tang quyến. ( Vì chúng tôi không có đầy đủ số điện thoại và địa chỉ email của quí vị),
Trân trọng  Thông báo

Orbituary


Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

PHÂN ƯU

 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

Vô Cùng Thương Tiếc Nhận Tin Buồn
 

Chuẩn Tướng LÝ TÒNG BÁ
 
Cựu Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh
Cựu Tư Lệnh Sư Đoàn 23 & 25 Bộ Binh

Vừa mãn phần tại Las Vegas ngày 22 tháng 2 năm 2015
Hưởng thọ 85 tuổi
Toàn thễ gia đình Ky Binh Houston thành kính phân ưu cùng tang quyến
Nguyện cầu hương linh Chuẩn Tướng an vui nơi miền lạc cảnh

Thành kính Phân Ưu
Ky Binh THÁI MINH SƠN

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

Phân Ưu


THÔNG BÁO

BDH hội Ái-hữu Thiết-giáp nam California
Trân trọng thông báo cùng quí Niên trưởng, quí Kỵ-binh được rõ:
Theo thông tin của chị Bạch Phượng ( con gái của Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá ) thì Di thể của Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá sẽ được chuyển về quàn tại Peek Funeral Home 7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683 Phòng số 5  (714) 893-3525.

Chương trình Tổng quát như sau: (Nếu không có gì thay đổi)
- Từ 9 đến 10 giờ sáng Chủ nhựt ngày 01 Tháng 3 năm 2015: Tụng kinh.
- Từ 10 sáng đến 5 giờ chiều cùng ngày : Thăm Viếng.


Di thể của Ông sẽ được hỏa thiêu vào Thứ Hai ngày 02 Tháng 3 năm 2015. Chúng tôi xin thông báo để quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh sắp xếp thăm viếng. ( giờ giấc chúng tôi sẽ xác định sau,vì chưa có giờ chính thức)
Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam California sẽ phối hợp với Hội Võ Bị Quốc Gia và Hội Thiếu Sinh Quân tổ chức lễ phủ cờ vào lúc 11 giờ sáng ngày 1 tháng 3 năm 2015. Do đó chúng tôi cần có ít nhất 6 Kỵ binh mặc quân phục Đại lễ ( Hội sẽ cung cấp) để thực hiện nghi thức phủ cờ, Xin liên lạc với tôi (714)797-8022
Nếu có gì thay đổi, về chi tiết chúng tôi sẽ thông báo sau.
Kính báo
T/m BDH Hội Ái Hữu Thiết-giáp nam California.
Hội-trưởng Nguyễn Hoàng Dũng

PHÂN ƯU

Nhận Được Tin
 
Thiếu Tướng Lý Tòng Bá

Sinh ngày 14 Tháng 11 năm 1931 Tại làng Bình Đức, Long Xuyên,
Miền Nam Việt Nam
Nguyên Tư lệnh Sư Đoàn 25 Bộ Binh/QL.VNCH
Cựu Chỉ huy Trưởng Thiết Giáp Binh  Quân Lực VNCH
Cựu Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ Binh/ Quân Lực VNCH
Vừa từ trần vào lúc 4:03 Sáng ngày 22 Tháng 2 năm 2015
(Tức ngày mồng 4 Tết năm Ất Mùi)
Tại Southern Hill Hospital , Las Vegas, USA.
Chúng tôi, toàn thể Kỵ Binh Hội Ái Hữu Thiết-giáp Nam và Bắc California
Thành kính phân ưu cùng Tang quyến
Nguyện cầu cho linh hồn Thiếu Tướng Lý Tòng Bá được an bình nơi cõi phúc. 
Thành kính phân ưu.
BDH. Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam và Bắc California
 

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Phân Ưu


Được Tin Niên Trưởng

Thiếu Tướng Lý Tòng Bá
 
Nguyên Chỉ Huy Trưởng Thiết Giáp Binh / QLVNCH ,
Nguyên TL/SD23BB; TL/SD25BB 
Vừa từ trần lúc 4:03 sáng ngày 22 /2 /2015
Tức vào ngày mồng 4 Tháng Giêng Năm Ất Mùi 
Tại Las Vegas, USA .
Hưởng Thọ 85 tuổi .
Chúng tôi toàn thể Kỵ-Binh và gia đình tại Georgia
Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình Niên Trưởng Lý Tòng Bá .
Cầu nguyện Hương Linh Ông được thanh thản trên nước Chúa .

THÀNH  KÍNH  PHÂN ƯU .
TM . Kỵ-Binh & Gia Đình/GA.
 
KB NGUYỄN VĂN RĂNG.

Tin Buồn

Theo tin từ người bạn thân của KB Lê Sơn ở
LV và cũng là người quen thân với GĐ Tướng Bá .

Tướng LÝ TÒNG BÁ

Đã mất lúc 4:35 Am ngày 22/2/2015 tại Las Vegas thọ 84 tuổi.
Dự định thi thể được chuyển về nam California để quàn và thăm viếng.

Chúng tôi xin loan tin này với sự dè dặt thường lệ, và sẽ cập nhật khi có đầy đủ thông tin.