header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Phân Ưu


PHÂN ƯU
Nhận được tin buồn Trưởng Nữ của KB Trương Văn Hàm là:
 
MARIA TRƯƠNG NGUYỄN THÚY VI

Sinh năm 1981 – Tạ thế lúc 20:30 ngày 27 tháng 12 năm 2014
(nhằm ngày 6 tháng 11 năm Giáp Ngọ)
Tại San Jose, California, Hoa Kỳ
Hưởng dương 33 tuổi
Toàn thể Kỵ Binh thuộc Gia Đình KB Bắc California,
và Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California xin chia buồn cùng
Anh Trương Văn Hàm và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh của Maria Trương Nguyễn Thúy Vi
được thanh thản về nước Chúa.
Xin thành kính phân ưu.
Kỵ Binh Bắc và Nam California

Cáo Phó

CÁO PHÓ
Chúng tôi vô cùng đau buồn xin báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, quý chiến hữu và bạn bè:
Cháu,con, em, chị, và mẹ của chúng tôi là: 
MARIA TRƯƠNG NGUYỄN THÚY VI

Sinh năm 1981 – Tạ thế lúc 20:30 ngày 27 tháng 12 năm 2014
(nhằm ngày 6 tháng 11 năm Giáp Ngọ)
Tại San Jose, California, Hoa kỳ
Hưởng dương 33 tuổi
Linh cữu được quàn tại Oak Hill Funeral Home
300 Cutner Ave, San Jose, CA 95125 
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Chúa Nhật, ngày 4 tháng 1 năm 2015:
     9:00 AM – 9:00 PM  Nghi thức phát tang, cầu nguyện và thăm viếng.
Thứ Hai, 5 tháng 1 năm 2015
     12:00  Di quan về nhà thờ Magorette để cử hành thánh lễ an táng.
     Sau đó sẽ đưa linh cữu về lại Oak Hill Funeral Home để hỏa táng
     lúc 2:30 chiều. 
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO 
Bà nội:          Bùi Thị Sô                       (Việt Nam)
Cha :             Trương Văn Hàm    (San Jose, California)
Mẹ:               Nguyễn Thị Lý         (San Jose, California)
Bác:               Nguyễn Đình Ngọc vợ và các con(Chicago, Hoa Kỳ)
                      Nguyễn Đình Hội và vợ                  (Chicago, Hoa Kỳ)
                      Bà quả phụ Nguyễn Thị Hiền và các con (Australia)
Chú:              Trương Văn Ba vợ và các con                (Việt Nam)
                      Trương Phú Hải vợ và các con               (Việt Nam)
                      Trương Văn Minh vợ và các con           (Việt Nam)
                      Trương văn Long vợ và các con             (Việt Nam)
Cô:                Trương Thị Huệ chồng và các con         (Việt Nam)
                      Trương Thị Hoa và các con                     (Việt Nam)
                      Trương Thị Kim Vân chồng và các con  (Việt Nam)
                      Trương Thảo chồng và các con              (Việt Nam)
Cậu:              Nguyễn Đình Lợi vợ và các con              (Việt Nam)
Cậu:               Nguyễn Đình Tài         (San Jose, California)
Dì:                  Nguyễn Thị Thu chồng và các con (Autralia)
Chị:                Nguyễn Thị Tuyết Anh và chồng    (Australia)
                       Nguyễn Thị Anh Thư và chồng       (Australia)
                       Trần Huyền Nga                                (Australia)
Anh:              Trương Văn Quân        (San Jose, California)
Em:                Steven Trương              (San Jose, California)
                       Vivian Trương               (San Jose, California)
Con:              Christian Trương           (San Jose, California)
                      Cardin Nguyễn              (San Jose, California) 
CÁO PHÓ NÀY THAY THẾ THIỆP TANG

Thứ Sáu, 26 tháng 12, 2014

Phân Ưu

Nhận Đươc Tin Buồn
Anh Hà Công Huy
Tự Henri Ha
Con Trai Kỵ Binh Hà Công Minh
Từ trần ngay 16-12-2014 tại Anaheim Western Hospital
Hưởng dương 46 tuổi
Tang lễ sẽ tổ chức tại  nhà quàn Thiên Môn
(góc đường Westminster và Beach. Khu nhà bank Chase)
Kỵ Binh Nam và Bắc California
Xin chân thành phân ưu cùng Kỵ Binh Hà Công Minh và Tang Quyến
Các Ban Chấp Hành
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bắc California
 


Tin Buồn

Nhận Được Tin Buồn


Anh Hà Công Huy-- aka: Henri Ha

Con Trai Kỵ Binh Hà Công Minh

Từ trần ngày 16-12-2014 tại Anaheim Western Hospital

Hưởng dương 46 tuổi

Tang lễ sẽ tổ chức tại  nhà quàn Thiên Môn
(góc đường Westminster và Beach. Khu nhà bank Chase)

Thăm viếng tù 10: 00 giờ đến 13:00 ngày Thứ Sáu 26-12-2014.

Trân Trọng Kính Thông Báo