header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
Được tin  
Thân Mẫu của Kỵ Binh Nguyễn Huy Hoàng là
Cụ bà Nguyễn Thị Chi
 
Vừa quá vãng ngày 24/5/2016
Tại Mỹ Tho, Việt Nam,
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bắc và Nam California
Và các Gia Đình Kỵ Binh Houston, Atlanta,
Các Kỵ Binh đồng khóa 16 SQCBTG
Các Kỵ Binh thân hữu tại Việt Nam và Hải Ngoại
Đồng Thành Kính Phân Ưu

Cùng Kỵ Binh Hoàng và Tang Quyến
Cầu Chúc Hương Linh Cụ Bà
An Bình nơi Cõi Vĩnh Hằng