header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2018


PHÂN  ƯU

Vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn

Kỵ Binh Đại Tá Trần văn Thoàn
(1932-2018)


Cựu - Khóa 10 VBQG  -  Khóa 1 CBTG
Cựu TĐ Trưởng TĐ6 - 5/KB, cựu TLP/LĐ3/KB, cựu TLP/SĐ5/BB

Đã qua đời ngày 6 tháng 9 năm 2018, tại Paris .
Hưởng thọ 86  tuổi

Toàn thể Kỵ Binh tại Nam và Bắc California
 Các Gia đình Kỵ Binh tại Texas, Georgia, Florida, Oregon, 
Washington, Washington D.C., và tại khắp nơi,
  Cùng các Kỵ Binh và Hâu Duệ Thiết Đoàn 5/KB tại Nam California
Xin thành kính chia buồn cùng Bà Đại Tá và tang quyến , 
Nguyện cầu Hương Linh Đại Tá
Sớm Tiêu Diêu nơi miền Cực Lạc.

Thành Kính Phân Ưu