header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Nhận Được Tin Buồn

Thân mẫu của Niên Trưởng KB LƯƠNG CHI

Cụ Bà NGUYỄN THỊ TÁNH
Pháp Danh Quảng Hạnh
Sinh năm Đinh Tỵ ( 1917 )
Tạ thế lúc 8 giờ ngày 9/11/2011
tức là ngày 14/10 Tân Mão tại Huế - Việt Nam
Hưởng Thọ 95 tuổi

Thay mặt toản thể kỵ binh Bắc và Nam California, Texas, Georgia
cùng toàn thể anh em kỵ binh hải ngoại,
xin thành kính chia buồn cùng Niên Trưởng LƯƠNG CHI và Tang Quyến
Nguyện cầu Hương linh Cụ Bà sớm Vãng sanh Tịnh Độ nơi Cõi PHẬT.

KB Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng HAHTG/NC
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TRÂN TRỌNG BÁO TIN ĐAU BUỒN
Thân mẫu của Niên Trưởng KB LƯƠNG CHI

Cụ Bà NGUYỄN THỊ TÁNH
Pháp Danh Quảng Hạnh

Sinh năm Đinh Tỵ ( 1917 )
Tạ thế lúc 8 giờ ngày 9/11/2011
tức là ngày 14/10 Tân Mão
tại Huế - Việt Nam

Hưởng Thọ 95 tuổi

Anh Chị Em Thiết Đoàn 14 Kỵ Binh tại Buôn MaThuột, Pleiku và Qui Nhơn
xin thành kính chia buồn cùng Niên Trưởng LƯƠNG CHI và Tang Quyến
Nguyện cầu Hương linh Cụ Bà sớm Vãng sanh Tịnh Độ nơi Cõi PHẬT.