header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Phân Ưu

Nhận Được Tin Buồn
Song Thân KB. Lã Trọng Đức:

Thân Phụ: Cụ ông Lã văn Nghĩa
Sinh ngày 15-12-1922, mất ngày :17-11-2012
Nhằm ngày mồng 4 tháng 10 năm Nhâm Thìn tại Việt-nam
Hưởng thọ 91 tuổi
Thân mẫu: Cụ bà: Nguyễn thị Tám
Pháp danh Diệu Tràng,
Sinh năm Giáp Tý, mất ngày 26-12-2012
Nhằm ngày 14 tháng 11 năm Nhâm Thìn Tại California , Hoa-kỳ
Hưởng thọ 89 tuổi
Xin chân thành chia buồn cùng Kỵ Binh Lã Trọng Đức cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ ông và Cụ bà tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng.
Thay mặt toàn thể Gia Đình Kỵ Binh Hải Ngoại.
Hội Ái Hữu TGB Nam và Bắc California
Kỵ Binh Nguyễn Hoàng Dũng
Mọi chi tiết xin liên lạc về số phone: 714-638-0556