header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Phân Ưu

Nhận được tin trễ 

Kỵ Binh Đại Úy Đặng Quang Hùng  

Cựu Chi Đoàn Trưởng   
Chi Đoàn 2/18 Thiết Kỵ QLVNCH  
Vừa qua đời vào lúc 7 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 2015,
nhằm ngày 8 tháng 2 năm Ất Mùi,
tại Tư Gia,Victoria, Australia
  
 Chúng tôi, hai hội Ái-hữu Thiết-Giáp Nam và Bắc California thành kính phân ưu cùng Tang quyến.
Nguyện cầu cho linh hồn Kỵ Binh Đại Úy Đặng Quang Hùng được hưởng bình an nơi Nước Chúa. 
T/m BĐH hai hội Ái HữuThiết-giáp nam và bắc California
Hội Trưởng hội nam California
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng      

Phân Ưu

https://www.flickr.com/photos/kybinhvietnam/sets/72157651998577496/