header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Thông Báo

KB Nguyễn Ngọc Tình mới gọi ĐT cho biết , Anh sẽ mổ Tim vào ngày 17 tháng 7 tại BV UCI , xin thông báo đến tất cả Quí Anh để biết rỏ vế tình trạng của KB Tình và đồng thời thông báo đến những người quen biết , nếu ai có thì giờ hãy đến thăm KB Tình .

Thân .

Lê Sơn 3/5TK .

Phân Ưu

Phân Ưu .


Được tin Cựu Đại-Tá Nguyễn Đức Dung
Nguyên TL / LD2KB

Vừa từ trầnlúc 19giờ 15 Ngày 13 Tháng 7 Năm 2012
tại Phoenix, Arizona .

Toàn thể Kỵ-Binh và gia đình Hội Cựu KB tại Atlanta, Tiểu-Bang Georgia
xin kính lời chia buồn cùng gia đình Đ/Tá Dung và Tang quyến
Nguyện cầu Hương Linh Ông sớm về lại chốn Bình-Yên .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

KB Nguyễn Văn Răng

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Phân Ưu

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Được tin

Cựu Đại Tá NGUYỄN ĐỨC DUNG

– TĐ3KB, LĐIIKB, BCH Thiết Giáp Binh/ QLVNCH –

vừa từ trần vào lúc 7:15PM tại thành phố Chandler, Arizona.
Gia Đình Kỵ Binh Arizona thành kính chia buồn cùng tang quyến,
và cầu nguyện hương linh Đại Tá NGUYỄN ĐỨC DUNG siêu thăng Tịnh Độ.

Gia Đình Kỵ Binh Arizona:
- KB NGUYỄN NGỌC THUẬN
- KB LÊ QUAN VINH
- KB NGUYỄN HỮU HƯNG
- KB LÊ QUANG THẢO
- KB TÔ QUANG TRỰC
- KB NGÔ VĂN HÂN
- KB KHƯU TẤN LỘC
- KB NGUYỄN VĂN TƯỚC