header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2020

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
Nhận Được Tin Buồn

Niên Trưởng
Kỵ Binh Đại Tá NGUYỄN TRỌNG LUẬT

Khóa 1 Thủ Đức (1951)
Tốt Nghiệp Trường Thiết Giáp Saumur
Tốt Nghiệp Cao Cấp Thiết Giáp Fort Knox, KY, USA
Cựu Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 3 Thiết Giáp
Cựu Tư Lệnh Biệt Khu 24
Cựu Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Cựu Tư Lệnh Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh
Cựu Phụ Tá Hành Quân Quân Đoàn II
Tỉnh Trưởng Ban Mê Thuột
Sinh ngày 17 tháng 5 năm 1929
Vừa Tạ Thế hồi 4 giờ 30 chiều ngày 02 tháng 7 năm 2020
Nhằm ngày 12 tháng Năm, năm Canh Tý Âm Lịch
Hưởng Thọ 91 Tuổi

Thay mặt toàn thể Kỵ Binh QLVNCH khắp nơi,
Các Hội Ái Hữu Kỵ Binh Thiết Giáp Nam và Bắc California
Các Gia Đình Kỵ Binh
Georgia, Florida, Texas, Washington, Oregon, Washington D.C.
Virginia, Maryland, Minnesota

Thành Kính Phân Ưu
Cùng Tang Quyến

Xin nguyện cầu cho Linh Hồn Niên Trưởng sớm được hưởng phúc bên
Nhan Thánh Chúa.
Hội Ái Hữu Kỵ Binh Thiết Giáp Nam và Bắc California

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020

CÁO PHÓ

CÁO PHÓ

Chúng tôi vô cùng đau buồn xin báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, quý chiến hữu và bạn bè:

Kỵ Binh Đại Tá NGUYỄN TRỌNG LUẬT

Khóa 1 Thủ Đức (1951)
Tốt Nghiệp Trường Thiết Giáp Saumur
Tốt Nghiệp Cao Cấp Thiết Giáp Fort Knox, KY, USA
Cựu Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 3 Thiết Giáp
Cựu Tư Lệnh Biệt Khu 24
Cựu Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 2 Bộ Binh
Cựu Tư Lệnh Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh
Cựu Phụ Tá Hành Quân Quân Đoàn II
Tỉnh Trưởng Ban Mê Thuột

Sinh ngày 17 tháng 5 năm 1929
Vừa Tạ Thế hồi 4 giờ 30 chiều ngày 02 tháng 7 năm 2020
Nhằm ngày 12 tháng Năm, năm Canh Tý Âm Lịch
Hưởng Thọ 91 Tuổi

Trong hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh toàn quốc hiện nay, tang gia dự trù sẽ cử hành nghi thức lễ tang và hỏa thiêu chỉ trong phạm vi gia đình.
Chương trình và ngày giờ sẽ thông báo sau.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang