header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2020

PHÂN ƯU

Chúng tôi vừa được tin:
Thiếu Tướng Lê Minh Đảo
Nguyên Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ Binh 
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
 Cựu Sinh viên Sĩ quan khóa 10 Trần Bình Trọng 
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt NamNgười Chiến Sĩ Anh Hùng của
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Một trong những vị Tướng Lãnh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Bị Việt cộng giam cầm lâu năm nhất. 
Niên trưởng định cư và đoàn tụ với Gia đình và Tập thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ từ năm 1993.

Đã vĩnh viễn giã từ Gia đình, thân bằng quyến thuộc, đồng đội và đồng hương,
Vào lúc 1:45 P.M, ngày Thứ Năm, 19/03/2020, tại bịnh viện Hartford, Connecticut.

Hưởng Thượng Thọ 87 tuổi.

Thay mặt toàn thể Kỵ Binh QLVNCH khắp nơi
Các Hội Ái Hữu Kỵ Binh Thiết Giáp Nam và Bắc California
Các Gia Đình Kỵ Binh
Georgia, Florida, Texas, Washington, Oregon, Washington D.C.
Virginia, Maryland, Minnesota
Thành Kính Phân Ưu
Kính chào vĩnh biệt Niên Trưởng Thiếu Tướng