header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Đại Hội Kỵ Binh 2011

Đại Hội Kỵ Binh 2011 tại thành phố Houston, Texas trong hai ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2011 đã diễn ra trong bầu không khí thật là thân thương và xúc động. Đại Hội đã kết thúc hoàn toàn tốt đẹp trong tinh thần huynh đệ chi binh truyền thống của binh chủng Kỵ Binh háo hoa phong nhã. Gia đình Kỵ Binh Houston rất vui mừng và hãnh diên đã hoàn thành sứ mạng tổ chức Đại Hội do toàn thể Kỵ binh giao phó một cách mỹ mãn. Đại Hội Kỵ Binh 2013 sẽ do gia đình Kỵ Binh Georgia phụ trách tổ chức tại thành phố Alanta, Georgia.
Xin Quý Niên Trưởng & Kỵ Binh và Thân Hữu bấm vào Link phía dươí để xem slideshow hình ảnh mới nhất của Đại Hội.

Đại Hội Kỵ Binh 2011
Đại Hội Kỵ Binh 2011-Tập 2