header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

GHI DANH . . .

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh TRẦN DƯƠNG San Diego, CA Ghi Danh 03 người sẽ
về tham dự Đại Hội Ngộ - TGB 2009

Hoan nghênh Tinh thần hổ trợ của Gia đình KB DƯƠNG .

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009

Không có nhận xét nào: