header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

TÌM BẠN


Visitor's Name - Họ và Tên: Lê Xích Phụng & Đinh Thị Lang

 Email Address - Địa Chỉ Điện Thư: phung_xich_le@yahoo.com

 Subject - Đề Mục: Tìm Bạn

 Comments - Nội Dung: Tôi tên Lê Xích Phụng, Khóa 19 Thủ-Đức; và vợ tôi tên Đinh Thị Lang, Nữ Quân Nhân, phục vụ tại Phòng Tổng Quản Trị, Trường Bộ Binh Thủ Đức, từ năm 1965-1967. Vợ chồng tôi muốn tìm vợ chồng Chị Bé & Anh Trạng là Đại-Uy Thiết Giáp. Đại-Úy Trạng, và Chị Bé quê ở Thị-Xã Châu Thành,Tỉnh Bến-Tre. Sau ngày 30/4/1975, Đại-Úy Trạng ỏ tù Cải Tạo về sống với gia đình bên vợ ở gần Đình Phú-Khương, Tỉnh Bến Tre. Chi Bé vợ Đại-Úy Trạng cũng là Nữ Quân Nhân, và cũng làm việc với vợ tôi ở Trường Bộ-Binh Thủ-Đức. Số Điện-thoại của vợ chồng tôi: (916)756-5873.

Kính mong các Chién hữu Thiết-Giáp biết gia đình Đại-Úy Trang hiện ở đâu, xin vui lòng thông báo, qua địa-chỉ email, và số điện-thoại ghi trên. Gia đình chúng tôi xin cám ơn quý vị.