header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2009

GHI DANH ĐHN TGB 2009 . . .

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh NGUYỄN ĐỨC THẠNH - Denver, CO - Ghi danh 01 người
sẽ về tham dự Đại Hội Ngộ.
KB Thạnh cũng gởi yểm trợ Quỷ Yểm trợ ĐHN số tiền $100.00

Kỵ Binh LƯƠNG TUẤN PHONG - Denver, CO - Ghi danh 01 người
sẽ về tham dự Đại Hội Ngộ.

Hoan nghênh Tinh thần tham gia của hai Kỵ Binh vùng Tây Bắc Hoa kỳ.

AHTGB Nam California
BTC ĐHN TGB 2009

Không có nhận xét nào: