header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Thư Mời Dự Lễ Tưởng Niệm 30 Tháng 4

Kính gửi quí Niên trưởng, quí Kỵ-binh.
Thay mặt BCH Hội ái hữu Thiết-giáp nam California. Chúng tôi trân trọng kính mời quí Niên-trưởng , quí Kỵ-binh, đến tham dự lễ tưởng niệm 30 Tháng Tư được tổ chức tại tượng đài Việt Mỹ, Thành phố Westminster từ 5 giờ chiều đến 9 giờ tối ThứBảy, 26 tháng Tư, năm 2014.
Hội chúng ta sẽ có đặt vòng hoa trong lễ tưởng niệm. Vì tinh thần của Binh chủng, chúng tôi kính mời quí Niên-trưởng, quí kỵ -binh đến tham dự đông đủ.
T/m BCH Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam California
Hội trưởng
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng
PS. Nếu được, xin quí vị mặc quân phục. và phụ giúp với BTC buổi lễ.
Nếu mặc thường phục, xin mặc màu trắng hoặc màu đen. Cám ơn 

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
KB HOÀNG-KHẢM
Cựu Trung-tá Thiết-Đoàn Trưởng TĐ 6KB
Nguyên Trưởng Khối Huấn Luyện Trường Thiết Giáp QLVNCH
Vừa tạ thế ngày 10-4-2914
(nhằm ngày 11 tháng 3 năm Giáp-Ngọ)
Tại Phú-Lộc, Thừa-Thiên, HUẾ
 
Hưởng Đại-Thọ 90 tuổi

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California 
Thành kính phân ưu cùng tang quyến

Thay mặt Ban Chấp Hành
KB Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng HAHTG/NC

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

PHÂN ƯU

Gia Đình Kỵ Binh Arizona
Vừa Nhận Được Tin


Niên Trưởng  HOÀNG-KHẢM
Cựu Trung-tá Thiết-Đoàn Trưởng TĐ 6KB
Nguyên Trưởng Khối Huấn Luyện Trường Thiết Giáp QLVNCH
 
Vừa tạ thế ngày 10-4-2914
(nhằm ngày 11 tháng 3 năm Giáp-Ngọ)
Tại Phú-Lộc, thừa-Thiên, HUẾ
Hưởng Đại-Thọ 90 tuổi
Toàn thể Gia-Đình KB Arizona
Thành kính phân ưu cùng tang quyến


KB Nguyễn Ngọc Thuận và Gia đình
KB Lê Quan Vinh và Gia đình
KB Lê Quang Thảo và Gia đình
KB Tô Quang Trực và Gia đình
KB Ngô Văn Hân và Gia đình
KB Khưu Tấn Lộc và Gia đình
KB Nguyễn Văn Tước và Gia đình

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

CÁO PHÓ


 

PHÂN ƯU

Vừa Nhận Được Tin
 
NT Đại Tá Nguyễn Xuân Hường
Nguyên Tư Lệnh Lữ Đoàn I Kỵ Binh QLVNCH
 
Vừa từ trần lúc 9 giờ sáng ngày 6-4-2014 tại Las Vegas, USA
Hưởng thọ 84 tuổi
 
Gia đình Kỵ Binh Arizona
Xin chân thành chia buồn cùng Gia Đình tang quyến .
Nguyện cầu linh hồn NT Đại Tá sớm được hưởng nhan thánh Chúa .

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 
Gia đình Kỵ Binh Arizona:
KB Nguyễn Ngọc Thuận và Gia đình
KB Lê Quan Vinh và Gia đình
KB Lê Quang Thảo và Gia đình
KB Tô Quang Trực và Gia đình
KB Ngô Văn Hân và Gia đình
KB Khưu Tấn Lộc và Gia đình
KB Nguyễn Văn Tước và Gia đình
 
 

PHÂN ƯU

Vừa Được Tin
NT Đại Tá Nguyễn Xuân Hường
Nguyên TL/LD I KB
Sinh năm 1929 taị Duy Xuyên Quãng Nam
Vừa từ trần lúc 9 giờ sáng ngày 6-4-2014 tại Las Vegas, USA .
Hưởng thọ 85 tuổi
Chúng tôi toàn thể Ky-Binh và gia đình tại Tiểu Bang Georgia
Thành tâm xin chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu Hương linh NT Đại Tá sớm về miền cực lạc.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

TM . Gia đình KBTG/GA .
KB. Nguyễn Văn Răng .