header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009

TIM THAN NHAN

TÌM THÂN NHÂN

Chú ruột là Nguyễn Thành Phuông, trước ở Phú Nhuận, Việt Nam.
Hiện ở Colorado, Hoa Kỳ . MUỐN TÌM CHÁU RUỘT là :

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP , khoảng 36 - 37 tuổi ,
Cha là Nguyễn Ngọc Bích, Sĩ quan Thiết Giáp trứơc 1975 , Chi đoàn
2 Thiết kỵ, Thiết đoàn 18 Kỵ binh .
Tử trận tại Quảng Trị ngày 28/04/1972.

Lúc Cháu còn sơ sinh, Mẹ Cháu có đem Cháu đến nhà Chú ở đường
Trương Tấn Bữu, Phú Nhuận, Sài Gòn.

Nay Cháu ở đâu ? Xin liên lạc với Chú qua địa chỉ : Email
daihoingo2009@gmail.comnamdde@yahoo.com hoặc
pn54@yahoo.com để gia đình được gặp gở nhau . . .

Bà Nội và các Cô Chú trong gia đình rất thương và mong tin Con.

Chú Nguyễn Ngọc Phuông.

Không có nhận xét nào: