header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

PHÂN ƯU

Nhận được tin hiền thê của
Kb. Trần Văn Đứa là: 
 
Bà Phan Thị Hết
 
Sinh Ngày 13 Tháng 7 Năm 1943  tại Bà Rịa , Phước Tuy, Việt Nam.
Qua đời tại Bệnh viện UCI, nam California, Hoa Kỳ.
Lúc  6 giờ chiều ngày 22 Tháng 12 Năm 2015.

Chúng tôi, nhóm kỵ binh thân hữu và cùng khóa 16 SQCB/TG xin chân thành chia buồn cùng
Kỵ Binh Trần văn Đứa và Tang Quyến.
Cầu chúc hương linh Chị Đứa an bình nơi cõi vĩnh hằng.

Nhóm bạn cùng khóa và thân hữu:
kb. Ký quốc Gia, kb Trần Bích Thành, kb Trương gia Lương, kb Lê quan Vinh, 
kb Ngô văn Hồi, kb Nguyễn văn Hoàng, kb Trần tứ Quí, kb Đặng Quốc Bảo
kb Đinh văn Cho, kb Nguyễn Hữu Vui, kb Chu Tần, kb Trần Tuấn Kiệt.
kb Nguyễn Ngọc Sinh, kb Nguyễn quốc Khánh, kb Nguyễn chinh Phu, Võ Tiêu.


 

THÔNG BÁO

Nam California ngày 31 Tháng 12 Năm 2015
 
Thông Báo Số: 12-2
 
v/v Thay đổi Ngày giờ viếng Đám tang.

Kính gửi quí Niên-trưởng, quí Kỵ-binh,
 
Ngày, giờ thăm viếng hiền thê của KB. Trần Văn Đứa được đổi lại như sau:
- Mười một giờ sáng(11:00 AM) , Thứ Tư (Wednesday)  ngày 06 Tháng 01 Năm 2016.
  Phòng số 2, nhà quàn Peek funeral home:
  7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683 . Phone : 714-893-3525
- An táng ngày hôm sau, lúc 01giờ chiều Thứ Năm Ngày 07 Tháng 01 Năm 2016.
  Liên lạc:
  Kb.Nguyễn Hoàng Dũng (714) 797-8022