header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

THÔNG BÁO

Nam California ngày 14-7-2014
THÔNG BÁO
Liên hội Cựu-chiến-sĩ VNCH. Miền nam California và Hội H.O. Cứu trợ TPB. và Quả Phụ VNCH. Sẽ tổ chức Đại-nhạc-hội Cám ơn anh--Người-thương-binh VNCH kỳ 8
**Thời gian: Từ 12 giờ trưa đến 6 giờ chiều Chủ-nhật, ngày 03 Tháng 8 năm 2014
**Địa điểm: Sân vận động Trường Trung-hoc Bolsa Grande Garden Grove
9401 Westminster Ave. Garden Grove, CA 92844
BĐH. Hội Ái-hữu Thiết-giáp nam California thông báo và kêu gọi tất cả Kỵ-binh trong vùng góp tay bằng cách: Tình nguyện phụ giúp với BTC. trong ngày Đại-nhạc-hội, mua vé tham dự đông đảo…, để thể hiện sự quan tâm đến các Chiến-hữu kém may mắn của chúng ta, là Thương-phế-binh Quân lực VNCH đang sống khốn khổ trên chính quê hương của mình.
Muốn giúp đỡ, hoặc mua vé tham dự, xin liên lạc :
Đại diện Ban Tổ Chức: C/h Phan Ngọc Lượng: (714)328-7229. Hoặc
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng : (714) 797-8022
Kb. Lê Sơn : (714) 276-5057
Kb.ĐặngTấn Đởm: (714) 360-7564
T/m BĐH Hội Ái-hữu Thiết-giáp nam California
Hội trưởng
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Phân Ưu

Nhận Đươc Tin Thân Phụ
Bạn Phạm Chí Khiết
 
Cụ Ông
Phao Lô Phạm Văn Tuế
 
 Đã từ trần lúc 4 giờ 45 sáng ngày 21 tháng 7 năm 2014
Tại Bệnh Viện Vincent, Melbourne
Hưởng thọ 88 tuổi
 
Tất cả các bạn khóa 56 SQCB/TG
Xin chân thành chia buồn cùng bạn
Phạm Chí Khiết cùng tang quyến
Nguyện cầu Linh Hồn
Cụ Phao lô Phạm Văn Tuế
Được an bình trước Nhan Thánh Chúa
 
Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam Cali

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

PHÂN ƯU

Vừa Nhận Được Tin

KB Trần Quang Phụng
Nguyên TĐ18 và 10 KB
Sinh ngày 2/3/ 1948 tại Saigon
Đã từ trần lúc 4 giờ 30 chiều ngày 6/7/2014 tại Atlanta, Georgia
Nhằm ngày Mồng 10 Tháng 6 Âm lịch, Năm Giáp Ngọ.
Hưởng thọ 66 tuổi.
Thay mặt Thiết Đoàn 18 Kỵ Binh
Xin thành tâm chia buồn cùng Chị Phụng và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Phêrô Trần Quang Phụng sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

KB Thái Minh Sơn
Cựu Thiết Đoàn Trưởng
Thiết Đoàn 18 Kỵ Binh
 

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Vừa Nhận Được Tin

KB Trần Quang Phụng
Nguyên TD18 và 10 KB
Sinh ngày 2/3/ 1948 tại Saigon
Đã từ trần lúc 4 giờ 30 chiều ngày 6/7/2014 tại Atlanta, Georgia
Nhằm ngày Mồng 10 Tháng 6 Âm lịch, Năm Giáp Ngọ.
Hưởng thọ 66 tuổi.

Thay mặt toàn thể Kỵ-Binh Nam và Bắc California
Xin thành tâm chia buồn cùng Chị Phụng và tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Phêrô Trần Quang Phụng sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
 

PHÂN ƯU

 
 
KB Trần Quang Phụng 
Nguyên TD18 &10 KB
 
Sinh ngày 2/3/ 1948 tại Saigon
Đã từ trần lúc 4 giờ 30 chiều ngày 6/7/2014 tại Atlanta, Georgia
Nhằm ngày Mồng 10 Tháng 6 Âm lịch, Năm Giáp Ngọ.
Hưởng thọ 66 tuổi.
Toàn thể gia đình Hội Cựu Kỵ-Binh Thiết giáp tại Tiểu Bang Georgia
Xin thành tâm chia buồn cùng Chị Phụng và tang quyến.
Nguyện cầu hương hồn Phêrô Trần Quang Phụng được bình an nơi nước Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Hội Cựu KBTG/GA