header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 7 tháng 2, 2009

GHI DANH . . .

Trân trọng thông báo :

Kỵ Binh NGUYỄN NGỌC TÌNH , Garden Grove, CA - Gia đình
đóng Lệ phí ghi danh 02 người tham dự ĐHN - TGB - 2009.

Hoan nghênh Tinh thần tham gia của Gia Đình KB TÌNH.

Kỵ Binh LÊ VĂN DUYỆT , Westminster, CA -Đóng Lệ phí ghi
danh 01 người tham dự ĐHN - TGB 2009.

Hoan nghênh Tinh thần tham gia của KB DUYỆT.

AHTGB Nam California
BTC - ĐHN - TGB 2009

Không có nhận xét nào: