header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

Tin Buồn

Hội Ái Hữu TGB Nam và Bắc California
Vừa Nhận Được Tin Buồn:
Niên Trưởng Ngô Đình Châu
Đã từ bỏ Anh Em về Nước Chúa
Ngày thứ ba 21 tháng 12 năm 2010 tại Fairfax, Virginia.

Thay mặt toàn thể gia đình Kỵ Binh Nam & Bắc California
Xin chia buồn cùng Tang quyến.
Nguyện xin Người sớm về hưởng Dung Nhan Chúa.

KB Nguyễn Hoàng Dũng, Hội Trưởng,
Cùng Ban Chấp Hành HAH/TGB/NC

Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Tìm Bạn

Kỵ Binh Phạm Qúy Thể, Khóa 25/SQTB/TĐ , Khóa 20/CBTG , muốn tìm các Bạn cùng Khóa và TĐ7/KB . LL về Phạm Qúy Thể quypham2426@yahoo.com ,
Hoặc ĐT 734-525-1861 . Rất mong tin các bạn .

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

PHÂN ƯU

Nhận được tin nhạc phụ Kỵ Binh Lê văn Mạnh

Cụ Ông PHÙNG TƯ THÀNH

Vừa qua đời tại Alhambra - CA
Toàn thể anh em Ky Binh Houston – TX
Thành kính Phân Ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông PHÙNG TƯ THÀNH
Sớm siêu thoát nơi cỏi vĩnh hằng .

KB Thái minh Sơn

Thứ Ba, 7 tháng 12, 2010

PHÂN ƯU

Hội Ái Hữu TGB Nam và Bắc California
Vừa Nhận Được Tin Buồn:
Nhạc Phụ của Kỵ Binh Lê Văn Mạnh

Cụ Ông Phùng Tư Thành

Sinh năm Tân Dậu, năm 1920 Dương lịch
Đã mệnh chung vào Thứ Ba, ngày 7 tháng 12 năm 2010
Tại Alhambra, California USA. Hưởng Thọ 90 tuổi.

Thay mặt toàn thể gia đình Kỵ Binh Nam & Bắc California
Xin chia buồn cùng Tang quyến.
Nguyện cầu hương hồn Cụ Phùng Tư Thành
Sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc.

KB Nguyễn Hoàng Dũng, Hội Trưởng,
Cùng Ban Chấp Hành HAH/TGB/NC
***
Linh Cửu Cụ Phùng Tư Thành hiện quàn tại
Nhà Quàn Garfield Funeral Home (626) 281-7887
225 North Garfield, Alhambra CA 91801
Thăm Viếng:
Thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2010
Từ 11 giờ sáng đến 2 giờ 30 chiều.

Để biết thêm chi tiết xin quý vị thân hữu liên lạc:
Kỵ binh Lê Văn Mạnh ĐT (Cell): 714-383-0484 (Nhà): 714-636-4630.