header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2012

Phân Ưu

PHÂN ƯU

Nhận đươc tin buồn

Bà Quả Phụ Nguyễn Như Ban
Nhũ Danh Trần Thị Trung
Là Nhạc Mẫu của Kỵ Binh Trần Diệm Sơn

Đã từ trần vào lúc 11 giờ 50 tối ngày 22 tháng 8 năm 2012
Tại Long Beach, California, Hoa Kỳ
Hưởng Thọ 76 Tuổi

Thay mặt toàn thể Kỵ Binh Nam Bắc Califonia
Xin chân thành chia buồn cùng Kỵ binh Sơn và gia đình.
KB Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng HAHTG/NC

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU


Được tin buồn
Hiền thê của anh Lâm Hảo Dũng


Maria Nguyễn Thị Ngọ


Sinh ngày 8 tháng 6 năm 1954
Đã qua đời lúc 17g, ngày 11 tháng 9 năm 2012
Lễ an táng sẽ cử hành ngày 18 tháng 9 năm 2012.


Anh em Kỵ Binh cùng sát cánh với nhà thơ Lâm Hảo Dũng
Trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972
Xin chân thành chia buồn cùng anh Dũng và tang quyến.


Huỳnh Văn Mỹ - Trương Gia Lương
và các Kỵ Binh thân hữu.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

Phân Ưu

Phân Ưu


Nhận được tin Nhạc Mẫu của KB Lê Danh Sâm (TD15KB)

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Nụ

Vừa qua đời lúc 7.00am thứ Hai 10/9/2012 tại Sydney - Australia .
Hưởng thọ 83 tuổi ( 20/12/1929 - 10/9/2012 )

Thay mặt toàn thể Kỵ Binh Hội Ái Hữu Nam và Bắc Cali
Xin chân thành chia buồn cùng Kỵ Binh Lê Danh Sâm và Tang Quyến.

Tm.Ban Chấp Hành HAHTG/NC
Kỵ Binh Nguyễn Hoàng Dũng
Hội Trưởng

Tin Buồn

Nhận được tin Nhạc Mẫu của KB Lê Danh Sâm (TD15KB)
Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Nụ . Vừa qua đời lúc 7.00am thứ Hai 10/9/2012 tại Sydney - Australia . Hưởng thọ 83 tuổi ( 20/12/1929 - 10/9/2012 )
Xin thông báo đến qúy Anh .
Số đt Anh Sâm : 0401514003 (mob) - (02) 97862294 (H). Email : minhleẹ45@yahoo.com