header

header
hahtgnamcali

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Cáo Phó

CÁO PHÓ
 
Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh.
Gia Đình chúng tôi trân trọng kính báo cùng thân Bằng Quyến thuộc và bạn hữu xa gần:
Ông Phaolo Trần Ngọc Trúc
Sinh ngày 20 tháng 3 năm 1929
Đã được Chúa gọi về,lúc 5 giờ 55 phút chiều ngày 20 tháng 6 năm 2019.
Tại San Jose,California,USA.
HƯỞNG THỌ 90 TUỔI
Linh cửu được quàn tại Darling & Fischer Garden Chapel 471 E Santa Clara st San Jose,CA 95112
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ VÀ THĂM VIẾNG
Thứ hai ngày 1 tháng 7 năm 2019:
4:30PM-8:30PM:     Thăm viếng:
Từ 4:30-5:00PM Lễ phát tang.
5:00-6:00PM Hội Thiết Giáp làm Lễ theo nghi Thức Quân Đội.
Thứ ba ngày 2 tháng 7 năm 2019:
10:00AM:                   Thánh lễ tại Nhà Thờ Five Wounds Portuguese National Parish Church
1375 E Santa Clara st San Jose,CA 95116
Sau Thánh Lễ sẻ được chôn cất tại :
Skylawn Funeral Home & Memorial Park.
Hwy.92 at,Skyline Blvd,San Mateo,CA 94402.
TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Vợ:                       Bà Quả Phụ Nguyễn Thị Mùi.
Các Con và Các Cháu:
Trưởng Nam:      Trần Ngọc Hải.
Thứ Nam:            Trần Hà, Vợ và các con cháu.
Thứ Nam:            Trần Điền.
Thứ Nam:            Trần Tuấn Anh và con.
Trưởng Nữ:          Trần Thị Ngọc Ánh, Chồng và các con cháu(VN).
Thứ Nữ:                Trần Thị Ngọc Yến và Chồng.
Thứ Nữ:                Trần Thị Ngọc Oanh.
Thứ Nữ:                Trần Thị Ngọc Anh Đào, Chồng va các con(VN).
Cáo phó này thay thế thiệp tang-xin miễn phúng Điếu và vòng hoa.  

Phân Ưu


Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Phân Ưu

 
PHÂN ƯU
 
Được tin buồn:
 
Kỵ Binh NGUYỄN XÁ
 
Cựu Chi Đoàn Trưởng 3/19TK, 2/19TK
 
Đã về nước Chúa lúc 10:51 tối ,
Ngày 7 tháng 6 năm 2019
Tại Utah, USA
Hưởng thọ 72 tuổi
 
     Tập thể Kỵ Binh QLVNCH xin
Chân thành chia buồn cùng Chị Xá và Gia đình.
Nguyện  cầu linh hồn Anh  Nguyễn Xá sớm được hưởng
Nhan Thánh Chúa.
 
 
Kỵ̣ Binh QLVNCH Đồng Kính Phân Ưu