header

header
hahtgnamcali

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Thông Báo


TÂN BAN CHẤP HÀNH CỦA HỘI ÁI HỮU TG BẮC CALIFORNIA

San Jose ngày 16 tháng 2 năm 2016
Kính thưa quý vị Tướng Lãnh,
Kính thưa quý Niên Trưởng – Quý Kỵ Binh.

  Trong buổi tiệc Tất Niên của Hội được tổ chức ngày 30 tháng 1 năm 2016 tại San Jose, với sự tham dự của Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm, quý Niên Trưởng và đông đảo Kỵ Binh và gia đình, Hội Ái Hữu TGBCL đã bầu ra Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2018.

Thành phần BCH như sau:

1-       KB Trương Văn Hàm           Hội Trưởng
2-      KB Nguyễn Quốc Bảo          Hội Phó Nội Vụ
3-      KB Phạm Huy Khuê              Hội Phó Ngoại Vụ
4-      KB Nguyễn Minh Phước     Thư Ký kiêm Thủ Quỹ
5-      KB Ngô Văn Hồi                    Thông Tin – Báo Chí

Địa chỉ liên lạc:       KB Trương Văn Hàm
                                 5557 Sunspring Cir, San Jose, CA 95138
                                 Email:   Thietgiapbaccali@gmail.com.
                                
Phone:   408 – 206-9676. 

Xin chúc Kỵ Binh Hội Trưởng và toàn BCH được khỏe mạnh và thành công.

Nhân đây thay mặt BCH nhiệm kỳ 2012-2014 và 2014-2016, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị Tướng Lãnh, quý Niên Trưởng, quý Kỵ Binh và Thân Hữu đã cộng tác và hổ trợ chúng tôi trong suốc thời gian vừa qua. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang – thịnh vượng.

                                                                                KB Bùi Đắc Thư