header

header
hahtgnamcali

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

Thông Báo

Website Đại Hội Thiết Giáp 2017
 đã hoạt động để loan tải thông tin Đại Hội rộng rãi đến
quý Niên Trưởng, Kỵ Binh, và Thân Hữu khắp nơi.
Xin bấm vào Nối Kết dưới đây để xem:
 
Hoặc

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

PHÂN ƯU

PHÂN  ƯU
Chúng tôi vừa nhận được tin:
 
Niên Trưởng Bùi Thế Dung
Cựu Thiết Đoàn Trưởng Th/Đoàn 11
 
Đã từ trần vào khoảng 1 tháng trước đây
 
Tại nhà Dưỡng Lão Philadelphia
Hưởng thọ 80 tuổi
 
Gia Đình Kỵ Binh Atlanta, Georgia
Xin thông báo tin buồn này đến tất cả những bạn bè,
 những ai đã từng quen biết ông, hoặc đã phục vụ cùng đơn vị với ông thời chinh chiến, để quý vị có thể dành một giây phút
Tưởng Niệm
Người bạn, người chiến hữu đã ra đi trong cô đơn
Không một ai hay biết.
  Nguyện  cầu Hương Hồn Niên Trưởng
Bùi Thế Dung
Được hưởng an nhàn nơi cõi Vĩnh Hằng
 
  TM Gia Đình Kỵ Binh Georgia
KB Nguyễn Văn Răng