header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

PHÂN ƯU

Chúng tôi nhận đuợc tin
  
Cụ Bà  NGUYỄN THỊ THUẬN
Pháp danh Diệu Tâm
 
Là nhạc mẫu của Bác Sĩ Phạm ngọc Giao  (Th-Đ 2 K.B)
 
Đã mãn phần ngày 8/8/16 tại Sugarland, TX
Hưởng Đại Thọ 106 tuổi
 
Gia Đình Ky Binh Houston
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Gia Đình Kỵ Binh Georgia và Washington DC
 
Xin Thành Kính Phân Ưu
 
Cùng  Ông Bà  B.S Phạm ngọc Giao và Đại tang quyến
Xin nguyện hương linh Cụ Bà Diệu Tâm được sớm siêu thoát về Cỏi Niết Bàn .

Đồng thành kính Phân Ưu 
 
Đại diện Gia Đình Ky Binh Houston
Ky Binh THAI MINH SƠN
Đại diện Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
KB Nguyễn Hoàng Dũng Và KB Trương Văn Hàm
Đại diện Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Ky binh Nguyễn văn Răng
Đại diện Gia Đình Ky Binh Washington DC
Kỵ binh Nguyễn Xuân Khang
 


Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
 
Nhận Đươc Tin Buồn
 
Bà :NGUYỄN THI KIM THỦY

Phu Nhân K/B :NGUYEN  MINH TANH
Thiết Đoàn Trưởng Thiết Doàn 1 Ky Binh QLVNCH
  
Đã được CHÚA gọi về lúc 13 giờ ngày 31/07/2016
 Hưởng thọ 83 tuổi
 
Toàn thể Các Gia Đình Kỵ Binh và thân hữu chúng tôi
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
Cùng Niên Trưởng Nguyễn Minh Tánh và Tang quyến
Nguyện cầu cho Linh Hồn Phu Nhân
Được an bình trước Nhan Thánh Chúa

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam và Bắc California
Gia Đình Kỵ Binh Houston Texas
Gia Đình Ky Binh Atlanta, Georgia
Gia dinh K/B: VA MD DC
 

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

 
                                                              PHIẾU GHI DANH
Ngày_______Tháng________Năm_______
Họ tên: _______________________________________________________________________
Đơn vị sau cùng:____________________Đơn vị muốn ngồi chung:_______________________
Địa chỉ hiện tại: ________________________________________________________________
Điện thọai cầm tay:  ______________________Điện thoại nhà: _________________________
E-mail: _______________________________________________
Quà lưu niệm:        a/ M113       b/ M41         c/ M48       (Khoanh tròn, chọn một m thôi)
Số người tham dự Đại-hội:______________Có nhờ thuê Hotel :  Có ________ Không________
Nếu có :  Bao nhiêu người: _____Bao nhiêu ngày _______Từ ngày _______ Đến ngày________
Việc đưa đón: Xin cho chúng tôi biết các chi tiết sau:
--Phi-trường đến:________ Ngày ____Giờ_____Hãng Máy bay _________Số chuyến bay_____
--Phi trường về:_________ Ngày____ Giờ _____Hãng Máy bay __________Số chuyến bay____
-Lệ phí ghi danh :
**$100.00/người. Nếu ghi danh 1 người. Hay là người đầu tiên trong gia đình        =$________
** $70.00/người, cho những người sau đó:  X số người :______________________=$________
-Ủng hộ Đại-hội(Tự nguyện)                                                                                                 =$________ 
-Ủng hộ Quĩ Thương Phế Binh và Quả Phụ Thiết-giáp-binh QL-VNCH: (Tự nguyện)=$________  
Số tiền tổng cộng là:                                                                                                               =$________  
Check ghi trả cho: Hoi Ai-huu Thiet-giap nam CA (Khôngdấu) Memo: ĐH 2017
Check và Phiếu ghi danh gửi về :   Hoi Ai-huu Thiet-giap nam CA
                                                                          
P.O. Box  1035
                                                                     Stanton, CA 90680  USA
Ghi chú:  Để biết chính xác số người sẽ tham dự Đại-hội. Chúng tôi đề nghị quí vị gửi check hay Money Order cùng lúc với Phiếu Ghi-danh. Hạn chót để ghi danh là ngày: 15 Tháng  02 năm 2017.

 
 
Ghi chú về việc ghi danh tham dự Đại-hội Thiết-giáp-binh 2017 tại Westminster, California
1/ Về việc sắp xếp chỗ ngồi: Nếu quí vị không có yêu cầu nào khác(ví dụ: Muốn ngồi chung với Th.Đoàn KB chẳng hạn... ) thì chúng tôi sắp xếp quí vị ngồi theo Đơn vị sau cùng  của quí vị. Do đó yêu cầu quí vị đừng bỏ trống mục này trong phiếu ghi danh. Và yêu cầu KHÔNG tự ý chuyển chỗ ngồi, sau khi đã được sắp xếp.   
2/ Phương tiện liên lạc : Xin cung cấp cho chúng tôi số điện thoại, Emails của quí vị. Đồng thời quí vị cũng nên mang theo bên mình, số điện thoại và emails của chúng tôi, để có thể liên lạc khi cần thiết.
3/ Quà lưu niệm: Quí vị phải khoanh tròn 1 mô hình mà quí vị muốn nhận(M113, M41 hoặc M48). Nếu quí vị không làm như thế, có thể quí vị sẽ nhận món quà mà quí vị không vừa ý, mà không thể khiếu nại.
4/ Hotel : Quí vị muốn chúng tôi giúp đặt chỗ ở khách sạn , xin cho biết ở bao nhiêu người ? Từ ngày nào đến ngày nào ? L/L KB. Hà Ngọc Bé: (657) 456-1297  Email: dnkybinh@yahoo.com
5/ Nếu quí vị cần chúng tôi đưa đón ở Phi-trường. Xin cho biết  chi tiết như sau: Ngày, giờ . Số người. Phi trường nào. Hãng máy bay, số chuyến bay…v.v ....
Kẹt lắm, mới chọn Phi-trường Los Angeles vì rất khó đưa đón. Tốt nhất nên chọn hai Phi trường sau đây:     a/ John wayne Airport (SNA) ở Orange county
                                               b/ Long Beach Airport (LGB) ở Long Beach
Cả hai đều ở gần nơi tổ chức Đại-hội , ít nhộn nhịp nên dễ đưa đón hơn.
6/Lệ phí ghi danh:**Nếu quí vị ghi danh một người, lệ phí là $100.00.Sẽ bao gồm:
- Quà lưu niệm
$30.00Chi phí ẩm thực Tiền đại-hội: Trưa thứ Bảy: (27-5-2017) $30.00  - Chi phí ẩm thực ngày Đại-hội: Tối Chủ nhựt (28-5-2017): $40.00.  
**Nếu quí vị ghi danh cho toàn gia đình, thì người đầu tiên lệ phí là $100.00( Giống như ghi danh một người ) và những người còn lại, lệ phí là $70.00: Bao gồm chi phí ẩm thực của trưa Thứ Bảy, và tối Chủ nhựt. Không có quà lưu niệm
7/ Nếu quí vị muốn đóng góp tài chánh cho Đại-hội hoặc cho quĩ Thương Phế-binh. Xin ghi chú rõ ràng, vì hai quĩ này hoàn toàn khác nhau.
8/ Quí vị có khả năng văn nghệ, xin đóng góp Văn, Thơ, Bút ký, Hồi ký...cho Đặc san Kỵ-binh, nhân kỳ Đại-hội 2017 Càng sớm càng tốt. Chậm nhất là: ngày 15 Tháng 2 Năm 2017 . Chi tiết và thể lệ:
L/L  KB.Nguyễn Điểu: (714) 589-6383—Email: dieunguyen2015@yahoo.com
9/ Văn nghệ trong hai ngày Đại-hội : Kính mời quí vị ghi tên để ca hát, ngâm thơ, kể chuyện vui...v.v.( Chương trình sẽ được soạn sẵn. Do đó nếu không ghi danh trước , thì sẽ không được trình diễn trong chương trình).Xin ghi rõ tên bài hát, tên tác giả(nếu biết). Tông, Điệu cuả bài hát, xin đừng thay đổi bài hát khi đã ghi danh . L/LKB. Trần Ngọc Dương: (858)-380-6447---Email: duongtran1945@gmail.com
10/ Đề nghị mặc QUÂN PHỤC trong 2 ngày Đại-hội, ngày Tiền Đại-hội sẽ có chụp hình lưu niệm tập thể ở Tượng-đài
*** Để download Phiếu Ghi Danh, và tìm hiểu thêm chi thiết . Xin vào trang web chính thức của Đại-hội : www.daihoithietgiap-QLVNCH.com                       
***Địa điểm hành lễ Tưởng Niệm: Tại Tượng Đài Chiến sĩ Việt Mỹ
                                      14199 All American Way, Westminster, CA 92683
*** Địa điểm Tiền Đại-hội và Đại-hội : Nhà hàng Seafood Palace 2                                                                                             
                                   6731    Westminster Blvd.  Westminster, CA 92683  
Liên lạc để biết tin tức tổng quát:
 1/ Kb. Nguyễn Hoàng Dũng: (714)797-8022—Email: dnkybinh@yahoo.com
 2/ Kb. Lê Sơn: (714) 276-5057—Email:  sonle1945@yahoo.com
 3/ Kb. Đặng Tấn Đởm: (714) 360-7564---Email: dangdomthietgiap@gmail.com
 4/ Kb. Nguyễn Điểu: 714-589-6383—Email: dieunguyen2015@yahoo.com

PHÂN ƯU

PHÂN ƯU
Được Tin Nhạc Mẫu Của
KB Ngụy Saigon là:
Bà Quả Phụ TRẦN KHẮC TUẤN
Nhủ Danh PHAN THỊ NGÂN
Pháp danh  NHƯ QUANG
 Vừa tạ thế ngày 23 tháng 7 năm 2016
Vào lúc 6 giờ 20 phút tối tại Bệnh Viện Sharp Memorial
Hưởng thọ 91 tuổi
 
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bắc và Nam California
Và các Gia Đình Kỵ Binh Houston, Atlanta, cùng
Các Kỵ Binh thân hữu tại Việt Nam và Hải Ngoại
Đồng Chân Thành Phân Ưu
Cùng Kỵ Binh Ngụy Saigon và Tang Quyến
Cầu Chúc Hương Linh Cụ Bà
An Bình nơi Cõi Vĩnh Hằng