header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

THƯ NGỎ

THƯ NGỎ CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TGB 2017
XIN QUÝ NIÊN TRƯỞNG VÁ KỴ BINH  BẤM VÀO (CLICK) LINK DƯỚI ĐÂY DỂ ĐỌC:
 
 
Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp 2017
 
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA QUÝ VỊ
 
 
 
 

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Thông Báo

 
Kính Thông Báo

Chúng tôi vừa nhận được tin hiền thê của
Kb. Trần Văn Đứa là: 
 
Bà Phan Thị Hết
 
Sinh Ngày 13 Tháng 7 Năm 1943  tại Bà Rịa , Phước Tuy, Việt Nam.
Qua đời tại Bệnh viện UCI, nam California, Hoa Kỳ.
Lúc  6 giờ chiều ngày 22 Tháng 12 Năm 2015.

Chúng tôi dự trù đến thăm viếng : Lúc 10 giờ sáng  Ngày 07 Tháng 01  Năm 2016  ̣ (Thursday). Tại Peek  funeral home, 7801 Bolsa Ave. Westminster, CA 92683. Điện thoại: (714) 893-3525.  Phòng số 2Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 01 giờ chiều hôm sau. Ngày 08 Tháng 01 Năm 2016. (Friday)
Điện thoại Tang gia : (714) 897-0418, ( 714) 890-2261( Cell.)
 
Ban Điều hành Hội Ái-hữu Thiết giáp nam California kính báo.

Quí Kỵ binh và quí Niên trưởng muốn tháp tùng
thăm viếng, xin liên lạc với Kỵ binh Nguyễn Hoàng Dũng :  (714) 797-8022

Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

PHÂN ƯU

Phân u'u
Được tin Thân mẫu của Kỵ-binh Cao Khắc Tiệp là :
Cụ bà Quả-phụ Cao Thám.
Nhũ danh: Maria Đỗ Thị Khuê.
Sanh ngày 10 Tháng 01 Năm 1923. Tại Nam-Định, Việt Nam
Đã được Chúa gọi về lúc 9:30 PM Ngày 29 Tháng 11 Năm 2015
Tại Garden Grove, California, USA
Hưởng Thượng Thọ 93 Tuổi
Hai Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam, Bắc California đồng thành kính phân ưu đến tang quyến cùng Kỵ-binh Cao Khắc Tiệp, và nguyện cầu cho Linh hồn bà Quả-phụ Cao Thám, nhũ danh Maria Đỗ Thị Khuê sớm về nơi nước Chúa.
Ban Điều hành hai Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam, Bắc California
Thành kính phân ưu