header

header
hahtgnamcali

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

PHÂN ƯU


Thông Báo Số 5-17

Thông báo v/v tham dự tang lễ Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm.
Chúng tôi vừa nhận được Thông báo Tang lễ của Trung Tướng như sau:
 
Linh cửu hiện đang quàn tại: Oak Hill Memorial Park,
300 Curtner Ave. San Jose, CA 95125
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
Thứ Bảy, Ngày 20 Tháng 5 Năm 2017:
 
9:00 giờ sáng - 11:00 giờ sáng  : Thăm viếng.
11:00 giờ sáng- 12:00 giờ trưa : Lễ Phủ Cờ
12:00 giờ trưa- 6:00 giờ chiều : Thăm viếng
 
Chủ Nhật, Ngày 21 Tháng 5 Năm 2017:
 
9:00 giờ sáng- 10:30 giờ sáng: Tụng niệm
10:30 giờ sáng- 11:00 giờ sáng : Lễ Thu cờ
11:00 giờ sáng- 11:30 giờ sáng: Di quan và Hỏa Táng.
 
BDH Hội Ái-hữu Th-G Nam California dự trù sẽ thăm viếng và dự lễ Phủ cờ vào ngày Thứ Bảy. Do đó chắc chắn chúng tôi sẽ khởi hành vào ngày Thứ Sáu, Ngày 19 Tháng 5 Năm 2017.
Quí vị nào muốn tham gia cùng chúng tôi . Xin liên lạc để chúng tôi biết chính xác số người và sắp xếp phương tiện. Nay thông báo. Nhờ quí vị phổ biến rộng rãi. Cám ơn và chúc mọi người luôn bình an, khỏe mạnh.
T/m BĐH.
Kb. Nguyễn Hoàng Dũng : 714-797-8022
Kb. Lê Sơn: 714-276-5057
Kb. Đặng Tấn Đởm : 714-360-7564
Kb. Nguyễn Điểu: 714-589-6383

Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Tin Buồn Từ Bắc California

TIN BUỒN
Gia đình Thiết Giáp Bắc Cali rất đau buồn thông báo đến tất cả quý Tướng Lãnh, quý Niên Trưởng và toàn thể Kỵ Binh khắp nơi:
Trung Tướng   HOÀNG- XUÂN- LÃM
Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1928 tại Quảng Trị Việt Nam
Cựu Tư Lệnh Quân Đoàn I – Quân Khu I
Cựu Chỉ Huy Trưởng TGB/QLVNCH
Tốt nghiệp Khóa 3 Trần Hưng Đạo Trường Võ Bị Quốc Gia VN
Đã tạ thế vào ngày 2 tháng 5 năm 2017 tại Thành phố Davis, CA.
HƯỞNG THỌ 90 tuổi
Linh cữu được quàn tại Oak Hill Cemetery
Số 300 Curtner, San Jose, CA 95125
Kính thông báo
Hội Trưởng Hội Ái Hữu Thiết Giáp Bắc California
KB Trương Văn Hàm


Phân Ưu Từ Oregon & Washington


Phân Ưu Từ Nam California, Úc Châu, Texas, Georgia

Gia Đình Kỵ Binh Úc Châu
Gia Đình Kỵ Binh Texas
Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp 2017
 

PHÂN ƯU 

Được tin vị Tướng Lãnh kính mến của Binh Chủng Thiết-giáp chúng tôi,

Cựu Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm
Sinh Ngày 10 Tháng 10 Năm 1928
Vừa đột ngột qua đời lúc 2 giờ sáng Ngày 02 Tháng 5 Năm 2017.
Tại tư gia, Thành phố Davis, California , Hoa kỳ.
Hưởng đại thọ 90 tuổi
Chúng tôi, toàn thể Kỵ-binh các cấp thuộc:
Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam California
Gia Đình Kỵ Binh Úc Châu
Gia Đình Kỵ Binh Texas
Gia Đình Kỵ Binh Georgia
Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp 2017
Đồng thành kính phân ưu cùng Trung Tướng phu-nhân, và Tang quyến. 
Chúng tôi xin góp lời cầu nguyện để Trung tướng được thanh thản yên nghỉ nơi cõi Vĩnh-hằng.
Thay mặt BĐH Hội Ái-hữu Thiết-giáp Nam California
Và Ban Tổ Chức Đại Hội Thiết Giáp 2017
Hội Trưởng Kỵ-binh Nguyễn Hoàng Dũng
Thay mặt Gia Đình Kỵ Binh Úc Châu

Ky Binh Lê Danh Sâm
Thay mặt Gia Đình Kỵ Binh Texas

Kỵ Binh Thái Minh Sơn

Thay mặt Gia Đình Kỵ Binh Georgia

Kỵ BInh Nguyễn Văn Răng

  

Cáo Phó và Thông Báo Số 1

 
Thông Báo Số 1.
Kính thưa quý Tướng Lãnh, quý Niên Trưởng và toàn thể Kỵ Binh,
Thiết Giáp Bắc Cali sẽ phối hợp chặt chẽ với tang gia để tổ chức chu đáo tang lễ choTrung Tướng.
Kính mời quý vị theo dõi các thông báo của chúng tôi để biết được diễn tiến về công việc chuẩn bị cho tang lễ.
 
KB Trương văn Hàm