header

header
hahtgnamcali

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018THÔNG BÁO

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam Cali xin trân trọng thông báo:
Kể từ ngày 13 tháng 5 năm năm 2018
KB Lương Mạnh Quân đảm nhận chức Tổng Thư Ký của Hội
KB Ngụy Gia là đại diện chính thức của Hội tại Los  Angeles County
KB Trần Ngọc Dương là đại diện chính thức của Hội tại San Diego County 

THÔNG BÁO
Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam Cali xin trân trọng thông báo:

Kính gửi quý Niên trưởng, quý Kỵ binh  cùng các cháu Hậu Duệ,
Kính thưa quý vị:
Ban chấp hành trước đây đã mãn nhiệm, Ban tổ chức Đại hội Thiết Giáp 2017 đã giải tán, tuy nhiên như đã hứa, chúng tôi sẽ hoàn trả lại những khoản tiền mà quý vị đã đóng nhưng vẫn chưa nhận được các mô hình thiết giáp.
Hiện tại, chúng tôi đang gặp phải một vấn đề là không có địa chỉ hay  số điện thoại của quý vị nên không thể gửi đến quý vị được.

Kính xin quý vị chưa nhận được mô hình, vui lòng gửi về chúng tôi địa chỉ của quý vị, để chúng tôi hoàn trả lại số tiền quý vị đã đóng.
Xin vui lòng nhắn tin về      Dieunguyen 714-589-6383

Hay email                              dieunguyen2015@yahoo.com

Thành thật xin lỗi quý vị về sự chậm trễ.