header

header
hahtgnamcali

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2009

GHI DANH . . .

Trân trọng thông báo :

Chuẩn Tướng PHAN HÒA HIỆP Orlando, FL cùng Gia đình,
và Bạn hữu đã Ghi danh 10 người sẽ về tham dự ĐHN - TGB 2009 .

Hoan nghênh Tinh thần hổ trợ của Gia đình Chuẩn Tướng .

AHTGB Nam Cali Fornia.
BTC - ĐHN - TGB 2009

Không có nhận xét nào: