header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Tìm Đồng Đội

Tim đồng đội ở TĐ3KB\\TĐ21CX\\LĐ2TG

Họ và Tên: Nguyễn Quang Lực
Địa chỉ điện thư: : mailucbmt55@gmail.com
Trước đây tôi nhập ngũ vào BCTG Ở TĐ3KB. Sau đó chuyển sang TĐ21CX..Và về lại TTG học CC2 cho đến ngày nhà trường bị trận pháo. Tôi thoát ra ngoài được bằng 1 chiến xa M48 được TQLC giử lại và tăng cường thêm 1 tài xế, 1 trưởng xa...liền sau đó 4 chiên xa T54 Trườn lên triền đồi. Tôi đả bắn hạ đươc 1 chiếc....Sau đó lên kéo chiếc Tank đó ra ngả 3 trường TG...Cuôi cùng sau những ngày tử thủ cùng đơn vị trâu điên...Tôi củng về tới SG, để lại chiếc Tank ở bên trái cầu PTG...Vào nhà dân, để bỏ quân phục....tôi lại đi bộ vê ĐH Vạn Hạnh....Tôi đả nhận thấy nhiều điều trong nhửng ngày này. Tôi mong được Hội giới thiệu tôi dếnđồng đội và nhửng ai còn trong TĐ21CX-TTG-TD3KB- Cho tôi gởi đến lời chào thân ái.

Nguyễn quang Lực