header

header
hahtgnamcali

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Phân Ưu

Phân Ưu 

Nhận Được Tin Buồn

Cựu Trung Tá Đỗ Đức Thảo
Chiến Đoàn trưởng Chiến Đoàn 315

Vừa tạ thế ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại Santa Ana
Hưởng thọ 91 tuổi.

Hội Ái Hữu Thiết Giáp Nam Bắc California 
Cùng Toàn Thể Kỵ Binh khắp Nơi

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, 
Cầu chúc linh hồn Ông sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

TM Hội Ai Hữu Thiết Giáp Nam Bắc California
Gia Đình Kỵ Binh Texas
Gia Đình Ky Binh Georgia
Kỵ Binh Nguyễn Điểu
Ky Binh Trương Hàm
Ông Bà Kỵ Binh Thái Minh Sơn
Kỵ Binh Nguyễn Răng